Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
04.10.2018
АВТОР: Троян Олександр

Помічник адвоката у АО «Barristers» Троян Олександр про ОНОВЛЕНИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА АДВОКАТА ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» №9055

Троян Олександр Сергійович

помічник адвоката у Адвокатському об’єднанні «Barristers»

ОНОВЛЕНИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА АДВОКАТА ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» №9055

У проекті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №9055 від 06.09.2018 р. пропонується оновити статус помічника адвоката. У порівняні з чинним на теперішній час Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р., у проекті №9055 статус помічника адвоката більш деталізований, зокрема в частині вимог отримання статусу помічника адвоката та розширено його права.

Позитивним моментом проекту №9055 є те, що законодавець дозволяє особі набути статус помічника адвоката вже після отримання особою вищої юридичної освіти ступеню бакалавра.  Натепер же, чинний Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у цьому питанні протирічить Закону України «Про вищу освіту» від 2014 року.

У чинному Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та у Положенні про помічника адвоката, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 25.09.2015 р. №113 зі змінами від 25.07.2018 р. №109, однією із вимог для отримання статусу помічника адвоката є наявність повної вищої юридичної освіти тобто ступеня магістра, однак як зазначено вище, ще з 2014 року діє Закон України «Про вищу освіту», у якому відсутній термін «повна вища освіта», а є термін «вища освіта» до якої, зокрема, відноситься освіта ступеня бакалавр.

Рішенням №12 Національної асоціації адвокатів України від 04 липня 2015 року було затверджено роз’яснення щодо можливості укладення трудового договору з особою,  яка отримала диплом бакалавра як з помічником адвоката. Відповідно до вказаних роз’яснень трудовий договір з особою як з помічником адвоката може бути укладений лише за умови отримання такою особою кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» та/або отримання диплома спеціаліста, магістра. Таким чином, відсутня можливість особі з дипломом ступеня бакалавра набути статусу помічника адвоката.

Проект №9055 усуває вказані недоліки та вводить термі «вища освіта», до якої й відноситься вища освіта зі ступенем бакалавра. Таким чином дозволяє особі набути статус помічника адвоката вже після отримання ступеня освіти «бакалавр». Разом з тим, ступень магістра дозволяє вже особі набути статус стажера адвоката.

Частина 1 ст. 16 проекту №9055 закріплює, що стажером адвоката є помічник адвоката, який має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра. Враховуючи викладене, після отримання особою вищої юридичної освіти ступеня магістр, особа  матиме два статуси одночасно, вона діятиме як помічник адвоката та як стажер адвоката.

 Таким чином, за проектом №9055, особа, яка закінчила ЗВО та здобула вищу юридичну освіту ступеня бакалавр має право отримати статус помічника адвоката та вже практикувати у сфері юриспруденції. У той же час особа має змогу продовжувати навчання на заочному відділені магістратури ВНЗ для отримання статусу стажера адвоката.

Нововведенням є також те, що проект закону №9055 надає право помічнику адвокат представляти інтереси клієнта у судових засіданнях разом з адвокатом. Окрім цього в ст. 15 проекту №9055 закріплено можливість помічника адвокат разом з адвокатом брати участь у слідчих (розшукових) діях.

На теперішній час, Положення про помічника адвоката закріплює право помічника адвоката бути присутнім під час судових засідань адвоката та у слідчих (розшукових) діях, та й лише за письмовою згодою клієнта.

Слід акцентувати увагу на різницю в термінах, які використовуються у діючому Положенні про помічника адвоката та проекті №9055, оскільки це має велике значення для визначення статусу та прав помічника адвоката. Якщо на даний час, помічник адвоката має право бути лише «присутній» (як це зазначено у Положенні про помічника адвоката), то за проектом №9055, помічник адвокат має право представляти (!) інтереси клієнта разом з адвокатом у судових засіданнях та брати (!) участь разом з адвокатом у слідчих (розшукових) діях. Оскільки можливість бути присутнім та можливість брати участь – це різні поняття, які передбачають різні статуси та права. Адже присутність передбачає лише спостереження за дією (діями адвокат у судовому процесі або під час проведення слідчої (розшукової) дії), а можливість брати участь, наділяє особу статусом учасника судового процесу або слідчої (розшукової) дії. Що, в свою чергу, передбачає наявність у учасника процесуальних прав та обов’язків.

У такому разі, з введенням монополії адвокатури на представництво осіб у судових процесах, виникає питання про статус помічника адвоката, його процесуальні права та обов’язки як учасника судового процесу, у разі здійснення помічником адвоката представництва клієнта разом з адвокатом.

Підводячи підсумки, можна сказати, що проект №9055 розширив права помічника адвоката та знизив вимоги для отримання статусу помічника адвоката. Разом з тим, у разі прийняття проекту №9055, виникне необхідність внести суттєві зміни до процесуального законодавства щодо статусу помічника адвоката та його процесуальних прав та обов’язків у судових процесах та під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Джерело: BARRISTERS
3824
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА