Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
05.10.2018
АВТОР: Блащук Ольга Євгеніївна

АДВОКАТ АО «BARRISTERS» БЛАЩУК ОЛЬГА ПРО ІДЕНТИФІКОВАНИЙ ДОСТУП АДВОКАТІВ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ

ІДЕНТИФІКОВАНИЙ ДОСТУП АДВОКАТІВ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ

 

На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055 від 06.09.2018 року, визначений Президентом України як невідкладний.

Завданням вказаного законопроекту є законодавче посилення гарантій здійснення адвокатської діяльності, розширення професійних прав адвокатів, забезпечення відповідальності адвокатів за дотримання етичних стандартів та якості правничої допомоги, врегулювання доступу до права на здійснення адвокатської діяльності без ризиків його безпідставного обмеження, забезпечення подальшого розвитку та належного функціонування органів адвокатського самоврядування на принципах децентралізації в межах єдиної Національної асоціації адвокатів України.

Розширення професійних прав адвокатів є безумовним кроком до вдосконалення адвокатури України в цілому.

Серед запропонованих професійних прав адвоката, закріплених в  п. 8 ч. 1 ст. 20 проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є право мати ідентифікований доступ до державних реєстрів, у тому числі Єдиного реєстру досудових розслідувань, Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень у порядку, визначеному відповідним держателем реєстру або автоматизованої системи за погодженням з Радою адвокатів України, крім реєстрів, що містять інформацію, яка є державною таємницею.

Порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань регулюється Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань,  затвердженим Наказом Генеральної прокуратури України № 139 від 06.04.2016 року, яким визначено держателя даного Реєстру – Генеральну прокуратуру України та користувачів Реєстру, серед яких:

  • керівники прокуратур та органів досудового розслідування;
  • прокурори;
  • слідчі органів поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України та Державного бюро розслідувань, детективи Національного бюро;
  • інші уповноважені особи органів прокуратури та досудового розслідування, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до чинного законодавства.

Наразі за незаконне втручання в роботу Реєстру, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється автоматизованою системою, існує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 361, ст. 362 Кримінального кодексу України, що свідчить про наявні обмеження та статус інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Статтею 214 КПК України встановлюється обов’язок слідчого, прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У прокурорів та керівників органів досудового розслідування усіх рівнів вищенаведеним Положенням є встановлений обов’язок забезпечити у відомствах контроль за своєчасним, повним та достовірним внесенням інформації до Реєстру у строки, визначені КПК України.

Однак, досить часто на практиці виникають ситуації, коли до Єдиного реєстру досудового розслідування вносяться відомості з помилками в ПІБ осіб, невідповідністю правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення і статті закону України про кримінальну відповідальність, коли заявник не отримує витяг у встановлений КПК України строк, коли відомості про дії та процесуальні рішення на досудовому розслідуванні слідчий, прокурор вносять до Реєстру після спливу встановлених строків.

Забезпечення ідентифікованого доступу захисника до вказаного Єдиного реєстру досудових розслідувань надасть можливість контролювати дотримання прав та інтересів підзахисного під час досудового розслідування, покращить якість надання правничої допомоги, сприятиме вчасному реагуванню на виявлені порушення і стане ефективним способом недопущення неправомірних дій, прийнятті процесуальних рішень та бездіяльності органу досудового розслідування.

При цьому отримання ідентифікованого доступу до ЄРДР не є автоматичною процедурою для усіх адвокатів, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та дані про які внесені до Єдиного реєстру адвокатів України, порядок буде визначатися Генеральною прокуратурою України або автоматизованою системою за погодженням Ради адвокатів України, а обов’язок зберігання адвокатами професійної таємниці та кримінальна відповідальність за розголошення  даних досудового розслідування, встановлена ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України,  свідчить про відсутність будь-яких ризиків, пов’язаних з ідентифікованим доступом адвокатів до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Джерело: BARRISTERS
2969
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА