Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
31.01.2020
АВТОР: Закон і Бізнес

Чем подтверждаются полномочия защитника в уголовном производстве, пояснил ВС

Приобщение защитником к материалам уголовного производства выдержки из ЕРАУ законодательством не предусмотрено. Такое заключение сделал ВС в постановлении №6-846цс16, текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

13 листопада 2019 року                               

м.Київ                              

№201/1058/19

Верховний Суд колегією суддів третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого — ЧИСТИКА А.О.,
суддів: ВУС С.М., СВЯТСЬКОЇ О.В. —

розглянув касаційну скаргу захисника Білого І.М. в інтересах підозрюваного Особи 1 на ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 15.05.2019 про повернення апеляційної скарги в кримінальному провадженні №12012040650000068 від 27.11.2012 стосовно Особи 1, Інформація 1, уродженця м.Дніпра, який зареєстрований та проживає за Адресою 1, за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу.

Зміст оскаржених рішень і встановлені судами обставини

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 29.01.2019 задоволено клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області Поповича Д.В. Обрано за відсутності підозрюваного Особи 1 запобіжний захід стосовно нього у вигляді тримання під вартою, Інформація 1. Відповідно до ч.6 ст.193

Кримінального процесуального кодексу зобов’язано Поповича Д.В. або іншого слідчого, у провадженні якого на той час буде кримінальне провадження №12012040650000068, після затримання Особи 1, Інформація 1, не пізніш як через 48 год. із часу його доставки до місця кримінального провадження доставити його до Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або про його зміну на більш м’який запобіжний захід.

Ухвалою ДАС від 15.05.2019 апеляційну скаргу адвоката Білого І.В., подану в інтересах Особи 1, на ухвалу слідчого судді Жовтневого райсуду від 29.01.2019 повернуто особі, що її подала.

Вимоги касаційної скарги й узагальнені доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі захисник, посилаючись на істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, просить ухвалу суду апеляційної інстанції скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Указує на те, що повертаючи його апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції зазначив, що він на підтвердження повноважень захисника додав до своєї апеляційної скарги лише ордер та копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, але не додав копії договору про надання правової допомоги адвоката та витяг з Єдиного реєстру адвокатів і, таким чином, не підтвердив свої повноваження на представництво інтересів Особи 1. Зазначає, що це твердження суперечить п.2 ч.1 ст.50 КПК, згідно з яким повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, а також суперечить ст.26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», позиціям ВС і практиці Європейського суду з прав людини.

Позиції учасників судового провадження

Прокурор не заперечував проти задоволення касаційної скарги та просив її задовольнити <…>.

Мотиви Суду

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмова в його застосуванні, постановлена під час досудового розслідування, згідно з п.2 ч.1 ст.309 КПК підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Повертаючи апеляційну скаргу адвоката Білого І.В., апеляційний суд виходив із того, що захисником не додано копії договору на надання правової допомоги від 4.02.2019, який є підставою для видачі адвокатом Білим І.М. ордера від 13.05.2019. Також суд апеляційної інстанції послався на ч.2 ст.45 КПК, де зазначено, що захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до ЄРАУ або стосовно якого в ЄРАУ містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю. У свою чергу адвокат Білий І.М. до поданої апеляційної скарги не надав відповідного витягу з ЄРАУ.

Відповідно до стст.55, 59, 129 Конституції кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист та апеляційний перегляд справи, а у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судових рішень, є однією з основних засад судочинства.

Крім того, забезпечення права на захист і забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності віднесено до загальних засад кримінального провадження (пп.13, 17 ч.1 ст.7 КПК).

Гарантії права на захист у разі кримінального обвинувачення передбачені й у п.«d» ч.3 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року й у пп.«c» §3 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з п.2 ч.1 ст.50 КПК повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються: свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

У цьому випадку використана синтаксична конструкція, в якій однорідні члени речення з’єднані безсполучниковим зв’язком і між двома останніми членами речення стоїть розділовий сполучник «або».

Таким чином, п.2 ч.1 ст.50 КПК визначає, що повноваження захисника мають уважатися підтвердженими, якщо на додаток до документа, передбаченого в п.1, захисник надав хоча б один із документів, передбачених у п.2 ч.1 цієї статті кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.50 КПК «встановлення будь-яких додаткових умов для підтвердження повноважень захисника чи для його залучення до участі в кримінальному провадженні не допускається». При цьому долучення до матеріалів кримінального провадження захисником витягу з ЄРАУ законодавством не передбачено.

Отже, суд апеляційної інстанцій допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке у відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.438 КПК є підставою для його скасування та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

З огляду на викладене касаційна скарга захисника підлягає задоволенню, а ухвала суду апеляційної інстанції — скасуванню з призначенням нового розгляду в суді апеляційної інстанції.

На підставі наведеного, керуючись стст.433, 434, 436, 438, 441, 442 КПК, ВС

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу захисника Білого І.М. в інтересах підозрюваного Особи 1 задовольнити.

Ухвалу Дніпровського апеляційного суду від 15.05.2019 у кримінальному провадженні стосовно Особи 1 скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.

Джерело: Закон і Бізнес
406
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА