Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
12.02.2019
АВТОР: Судебно-юридическая газета

Малозначність справи як критерій доступу до касаційного суду: оцінка ЄСПЛ

ЄСПЛ оцінив малозначність справи як критерій доступу до касаційного суду.

ЄСПЛ постановлено ухвалу щодо неприйнятності у справі “Азюковська проти України” (Azyukovska v. Ukraine) від 09.10.2018, заява №26293/18.

Заявниця скаржилась за п. 1 ст. 6 Конвенції на те, що відмова Верховного Суду у розгляді її касаційної скарги на підставі критерію малозначності справи становила порушення її права на доступ до суду, а також що тривалість у її справі порушувала вимогу розумності строку провадження. Крім того, заявниця скаржилась за ст. 1 Першого протоколу з огляду на незадоволення її майнових вимог національними судами.

Європейський суд зазначив, що застосування критерію малозначності справи у цій справі було передбачуваним, справа була розглянута судами двох інстанцій, які мали повну юрисдикцію, заявниця не продемонструвала наявності інших виключних обставин, які за положеннями кодексу могли вимагати касаційного розгляду справи. Європейський суд також зазначив, що в контексті аналізу застосування критерію ratione valoris щодо доступу до вищих судових інстанцій він також брав до уваги наявність або відсутність питання щодо справедливості провадження, яке здійснювалось судами нижчих інстанцій. Однак у цій справі, в тій мірі, в якій заявниця ставила питання щодо справедливості провадження в судах першої і другої інстанції, Суд не визнав, що мали місце порушення процесуальних гарантій п. 1 ст. 6 Конвенції.

З огляду на вказане, скарга щодо тривалості провадження (два роки в судах трьох юрисдикцій) була визнана очевидно необгрунтованою відповідно до п. 3 (а) та п. 4 ст. 35 Конвенції.

Щодо скарги заявниці на порушення ст. 1 Першого протоколу Суд зазначив, що національні суди двох інстанцій, розглянувши вимоги заявниці, дійшли висновку, що національне законодавство не надавало їй права на додаткові виплати. З огляду на вказане Європейський суд визнав, що скарга є неприйнятною ratione materiae у сенсі п. 3 (а) ст. 35 Конвенції і має бути відхилена відповідно до п. 4 ст. 35.

Судове рішення, щодо якого заявницею була подана скарга, доступне за посиланням.

Джерело: Судебно-юридическая газета
619
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА