Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
24.03.2020
АВТОР: адвокат АО «Barristers» Андрій Фомін

«Надзвичайний стан в умовах поширення СOVID-19» – адвокат АО «Barristers» Андрій Фомін

Надзвичайний стан в умовах поширення СOVID-19

На тлі швидкого розповсюдження пандемії вірусу Covid-19 (коронавірусу) та високого рівня смертності від захворювання на цей вірус, країни світу вживають всіх можливих заходів щодо запобігання поширенню хвороби. Не є виключенням і Україна. Наразі Україна вже запровадила карантин.

Проте, введення карантину виявило те, що українське суспільство не було готове до виклику, яке перед ним поставила природа. Недотримання умов карантину та самоізоляції частиною населення з різних причин (соціальних, економічних, особистих, світоглядних і т.д.) створює ризики для усього народу України. Тому закономірним є питання про посилення заходів щодо запобігання збільшенню кількості захворювань на Covid-19.

Серед медиків, представників влади, в засобах масової інформації активно обговорюється можливість введення надзвичайного стану у зв’язку з пандемією, виклаканою Covid-19.

Але що таке надзвичайний стан і які він матиме наслідки для пересічного громадянина або бізнесу – знають далеко не всі.

Основні документи, що регулюють режим надзвичайного стану

 • Конституція України
 • Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану»
 • Указ Президента України про введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Що таке надзвичайний стан?

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Надзвичайний стан допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Метою введення надзвичайного стану є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Надзвичайний стан і надзвичайна ситуація

Варто відрізняти надзвичайну ситуацію від надзвичайного стану. Це -різні поняття. Кілька областей України наразі перебувають в умовах надзвичайної ситуації.

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Фактично це ситуація, яка виникає раптово і потребує негайної реакції.

Надзвичайний стан – це правовий режим, який може бути обумовлений конкретною надзвичайною ситуацією.

У переліку видів надзвичайної ситуації пандемія відноситься до надзвичайних ситуацій природного характеру.

Як правило, за надзвичайної ситуації – епідемії – створюються комісії чи штаби, що оцінюють наслідки та можливості протидії чи реагування на неї. Наприклад, про санітарну обробку територій, будівель; запровадження обмежувальних заходів, обсервації, карантину; надання медичної допомоги тощо.

При надзвичайній ситуації не обмежуються права і свободи громадян, але встановлюються певні обов’язки, наприклад, дотримання правил поведінки, безпеки; дотримання режимів захисту від епідемії тощо.

Підстави для введення надзвичайного стану в умовах пандемії

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» передбачає, що надзвичайний стан може бути введений в разі виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій природного характеру (зокрема, пандемій), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення.

Як запроваджується надзвичайний стан?

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України.

Зараз режим запровадження надзвичайного стану суворо врегульовано чинним законодавством України. Для введення надзвичайного стану необхідно виконати наступні умови:

 1. Кабмін має запропонувати президенту ввести надзвичайний стан на території всієї України або в окремих регіонах.
 2. Президент видає указ про запровадження надзвичайного стану і негайно звертається до Верховної Ради України за затвердженням цього указу.
 3. Верховна Рада збирається не пізніше двох днів, щоб розглянути президентський указ.
 4. Верховна Рада затверджує указ про введення надзвичайного стану (повністю чи з рекомендаціями) або відхиляє його.
 5. Якщо Верховна Рада затверджує указ президента – в Україні (або в зазначених регіонах) оголошується надзвичайний стан.
 6. Після цього указ про введення надзвичайного стану негайно оприлюднюється.

Строк, на який може бути введено надзвичайний стан?

Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях.

У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасований Указом Президента України раніше строку, на який він вводився, в разі усунення обставин, що стали причиною введення надзвичайного стану.

З пропозицією про скасування надзвичайного стану до Президента України також може звернутися Верховна Рада України.

Хто здійснює заходів по впровадженню і забезпеченню дії надзвичайного стану?

 • органи виконавчої влади
 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим
 • органи місцевого самоврядування
 • відповідні військові командування

Забезпечення громадського порядку в умовах надзвичайного стану здійснюється

 • Національною поліцією
 • Національною гвардією України
 • Службою безпеки України
 • Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України

Які обмеження можуть бути впроваджені?

На період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи:

1) встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

2) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

3) посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

5) заборона страйків;

6) примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

У разі введення надзвичайного стану з підстав пандемії Сovid-19 за необхідності можуть також здійснюватися такі заходи:

1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

2) встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій;

3) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об’єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;

4) встановлення карантину та проведення інших обов’язкових санітарних та протиепідемічних заходів;

5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;

6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов’язковою компенсацією понесених втрат;

7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;

8) усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі надзвичайного стану, та покладення тимчасового виконання обов’язків зазначених керівників на інших осіб.

Що не можна обмежувати під час надзвичайного стану?

Обмеження конституційних прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані за умов надзвичайного стану, є вичерпними і розширеному тлумаченню не підлягають. Введення інших обмежень забороняється.

У період надзвичайного стану не можуть бути відповідно припинені чи обмежені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування.

В умовах надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини і громадянина:

 • право на рівність
 • право на громадянство
 • право на життя
 • право на повагу до гідності
 • право на свободу та особисту недоторканість
 • право на звернення до органів влади
 • право на житло
 • право на шлюб
 • право на захист судом
 • право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади
 • право знати свої права і обов’язки
 • право на професійну правничу допомогу
 • право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази
 • ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення
 • презумпція невинуватості
 • особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом

Що забороняється під час надзвичайного стану?

В умовах надзвичайного стану забороняються:

 • зміна Конституції України
 • зміна Конституції Автономної Республіки Крим
 • зміна виборчих законів
 • проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування
 • проведення всеукраїнських та місцевих референдумів
 • обмеження прав і повноважень народних депутатів України

Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. Введення будь-яких скорочених або прискорених форм судочинства забороняється.

Джерело: BARRISTERS
1415
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА