Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
17.08.2020
АВТОР: Леонід Лазебний

Обсяг фінансової відповідальності може бути визнано нерозумним через його непропорційність наслідкам правопорушення

Велика Палата Верховного Суду у справі № 902/417/18 змінила рішення судів першої та апеляційної інстанцій, вказавши, що суд за певних умов може зменшити розмір як неустойки чи штрафу, так і процентів  річних.

20 липня 2018 р. ТОВ звернулося до господарського суду з позовом, у якому просило стягнути з ПП заборгованість за договором поставки у вигляді 316 141,12 грн за неналежне виконання відповідачем умов укладеного договору поставки та додаткових угод до нього щодо своєчасної та повної оплати за отриманий товар, на порушення приписів ст.ст. 526530629 ЦК України, що відповідно до вимог ст.ст. 549625 ЦК України є підставою для стягнення з відповідача, окрім суми основного боргу також пені за прострочення платежів, штрафу за прострочення виконання зобов`язань більше 10 днів та відсотків річних відповідно до процентної ставки, визначеної умовами договору.

Господарський суд своїм рішенням, залишеним без змін апеляційним господарського судом позов задовольнив частково.

Відмовляючи у стягненні відсотків річних, суд дійшов висновку, що відсотки, передбачені умовами договору, за своєю правовою природою відносяться до пені, оскільки цим пунктом сторони фактично погодили відповідальність за прострочення зобов`язання зі сплати товару, а не розмір відсотків як плати за користування грошовими коштами. Умовами договору встановлено подвійне стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов`язання, що не узгоджується з приписами ст. 61 Конституції України та суперечить правовій позиції Верховного Суду України та Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У касаційній скарзі позивач зазначив, що оскаржує рішення судів попередніх інстанцій лише в частині відмови у задоволенні позовних вимог щодо стягнення відсотків річних, оскільки висновок господарського суду про віднесення цього виду стягнення до пені є таким, що не відповідає нормам матеріального права.

Верховний Суд за результатами розгляду касаційної скарги дійшов висновку про необхідність змінення мотивувальної частини рішень судів попередніх інстанцій, вказавши, що господарські санкції, що встановлюються відповідно до договору чи закону за несвоєчасне виконання зобов’язання, спрямовані передусім на компенсацію кредитору майнових втрат, яких він зазнає внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку боржника, та не можуть розглядатися кредитором як спосіб отримання доходів, що є більш вигідним порівняно з надходженнями від належно виконаних господарських зобов’язань.

Якщо відповідальність боржника перед кредитором за неналежне виконання обов’язку щодо своєчасного розрахунку не обмежена жодними межами, а залежить виключно від встановлених договором процентів (штрафу, пені, річних відсотків), то за певних обставин обсяг відповідальності може бути нерозумним з огляду на його непропорційність наслідкам правопорушення.

Він може бути несправедливим щодо боржника, а також щодо третіх осіб, оскільки майновий тягар відповідних виплат може унеможливити виконання боржником певних зобов’язань, зокрема з виплати заробітної плати своїм працівникам та іншим кредиторам, тобто цей тягар може бути невиправдано обтяжливим чи навіть непосильним. У таких випадках невизнання за судом права на зменшення розміру відповідальності може призводити до явно нерозумних і несправедливих наслідків. Тобто має бути дотриманий розумний баланс між інтересами боржника та кредитора.

Відповідно до встановлених судами обставин справи, за змістом укладеного сторонами договору, положень ст. 611 та ч. 3 ст. 692ст. 625 ЦК України, яка регулює відповідальність за порушення грошового зобов’язання, стягувана позивачем з відповідача сума річних у визначеному за договором розмірі від несплаченої загальної вартості товару є відповідальністю сторони господарського договору за допущене нею правопорушення у сфері господарювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 ГК України у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій.

З огляду на наведені мотиви про компенсаційний характер заходів відповідальності у цивільному праві Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що, виходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності, суд за певних умов може зменшити розмір як неустойки, штрафу, так і процентів  річних за час затримки розрахунку відповідно до ст. 625 ЦК України, оскільки всі вони спрямовані на відновлення майнової сфери боржника.

Повний текст рішення

Джерело: lexinform.com.ua
244
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА