Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
15.09.2020
АВТОР: Терлюк І.Я.

Особливості кримінально-правового регулювання в українському середньовічному місті

Міське право (право міського самоврядування або магдебурзьке), початки якого на західноукраїнських теренах сягають першої половини XІV ст., починає швидко поширюватися і в литовсько-руських землях після першої унії Польщі з Литвою (1385). Його поширення сприяло тому, що з XV ст. мешканці міст виділяються в особливий стан, за яким закріпився термін ”міщани”. Як уже згадувалося, в усіх містах, де міщани одержали грамоти на магдебурзьке право, вони звільнялися від влади і суду воєвод, старост та інших посадових осіб державного управління; не повинні були відповідати перед ними, хто і, за що б на них не скаржився. Жителі міст звільнялися від обов’язку нести військову повинність, з’являтись на посполите рушення. Вони зобов’язувались лише постачати обоз для війська. В містах улаштовувався власний суд. Владні повноваження щодо міщан передавалися в руки міського війта, бурмистрів, радців (радників) і лавників (засідателів). Проте, виділившись у відособлені міські корпорації й отримавши грамоти на магдебурзьке право, українські міщани, на думку окремих учених (Ю.Гошко), продовжували керуватися у повсякденному житті місцевим звичаєвим правом.

Джерела магдебурзького права міст Східної Європи походили з німецьких земель. Основою для побудови громадського і кримінального законодавства, судоустрою і судочинства в середньовічній Німеччині, а згодом і міст Польщі й Литви було декілька збірників правових норм – “Саксонське дзеркало”, “Вейхбільд”, “Ландрехт”. Усі вони укладені впродовж XIII – початку ХIV століття. Найсприятливішим для розповсюдження магдебурзького права в українських містах було XVI століття. У 1506 році виходить статут Лаского, в якому міститься латинський переклад Ландрехта й Вейхбільда. У 1531 році з’являється судове керівництво Іоана Тухолінського, що містило в собі головні норми цивільного й процесуального права. 1535 року вийшла тритомна праця Миколая Яскера (фактично польський переклад згаданих “Вейхбільда”, “Ландрехта”). З 1558 р. з’являється ряд праць Бартоломея Гроїцького по магдебурзькому праву, а у 1581 р. – дві великі праці Павла Щербича. Найбільше уваги у збірниках магдебурзького права було приділено врегулюванню кримінально-правових відносин. Під злочинами розуміли діяння, що характеризувалися такими ознаками, як: протиправність, суспільна небезпека, караність, шкода. “Саксонське дзеркало” усі злочини поділяло на два види: 1) публічні, за вчинення яких передбачалось покарання у вигляді смертної кари чи каліцтва; 2) приватні – особа могла бути покарана шляхом завдання легких тілесних ушкоджень чи сплатою певної грошової суми потерпілому й суду.

Серед публічних злочинів чільне місце займають делікти проти віри та релігії: богохульство, єретицтво, чаклунство. За вчинення подібних злочинів передбачалася смертна кара через спалення. Магдебурзьке право виділяло злочини проти життя: убивство, розбій, вбивство матерями новонароджених дітей, самогубство. Б.Гроїцький виділяв три види вбивств: убивство з корисливих мотивів, вбивство з ненависті, вбивство в стані необхідної оборони, випадкове вбивство. За “Саксонським дзеркалом”, умисне вбивство каралося смертною карою через відрубування голови, поєднане з відрубуванням руки.

Злочини проти здоров’я поділялися на ушкодження та побої. Магдебурзьке право розрізняло тяжкі та легкі ушкодження. До першої групи належали умисні тяжкі тілесні ушкодження – покалічення, що спричиняли втрату органів, порушення їхніх функцій, душевну хворобу чи інший розлад здоров’я, що непомітні для людського ока, а до другої – кровотечі, гулі, синці. М.Яскер легкі покалічення розділяв на два види: неглибокі, що не охоплюють великої частини тіла, та такі, що займають значну його поверхню. Побоями вважали завдання ударів, що не спричиняють глибоких чи кривавих ран. Побиття дитини (навіть не рідної) не було кримінально караним, якщо звинувачений довів, що вчинок пов’язаний з проступком дитини.

Тогочасне законодавство велику увагу приділяло злочинам проти власності, які об’єднувалися під назвою “крадіжка”. З XIII ст., крім крадіжки (таємне заволодіння чужою річчю), почали виділяти грабунок (відкрите привласнення чужої речі), розбій (грабіж із застосуванням насильства).

Розглядаючи справи за звинуваченням у крадіжці, для визначення виду покарання брали до уваги: чи злочин був учинений під примусом, чи з власної волі, уперше чи повторно; вартість викраденого; добровільне зізнання й розкаяння у вчиненому; групою осіб за попередньою змовою чи одноособово. Неповнолітні особи у віці до 14 років та особи, які вчинили дрібну крадіжку через голод, звільнялися від кримінальної відповідальності.

Магдебурзьке право значну увагу приділяло захисту людської честі й свободи та норм моралі. Зокрема, дозволяло вчиняти самосуд чоловікам, якщо вони заставали дружину на місці зради – тоді коханця можна було “поранити чи навіть вбити”. Особливо гостро мали каратися випадки співжиття без одруження: як чоловіків, так і жінок — “горлом карати”.

 

————————

Джерело: Огляд історії кримінального права України
544
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА