Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
26.09.2019
АВТОР: Помічник адвоката АО «BARRISTERS»  Юлія Гончаренко

Помічник адвоката АО «BARRISTERS»  Юлія Гончаренко про «особливий режим» обмеження прав громадян на час проведення антитерористичних навчань.

Про «особливий режим» обмеження прав громадян на час проведення антитерористичних навчань

 

25.09.2019 р. о 10:38 на офіційній сторінці в Facebook «Управління Служби безпеки України в Одеській області» розміщено публікацію наступного змісту:

«В Одесі СБУ проводитиме антитерористичні навчання.  27 вересня 2019 року в Одесі Координаційна група антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області проводитиме планові антитерористичні навчання.

У масштабних тренуваннях, умови яких будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На період проведення навчань на окремих територіях міста можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо.

Служба безпеки України просить мешканців та гостей міста із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Навчання будуть проводитись на території Південної виправної колонії 51.»

 

Вказана публікація викликає зауваження з приводу «тимчасового запровадження особливого режиму», оскільки виникають запитання, яким саме «чинним законодавством» передбачено запровадження такого режиму і чи дійсно «в рамках чинного законодавства» будуть обмежені права громадян на час проведення так званих «планових антитерористичних навчань».

Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року «у системі Служби безпеки України для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України».

Положенням про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379/99 (в поточній редакції від 22.02.2018 р.) передбачено, що одним з основних завдань Антитерористичного центру є організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань (п. 3).

Центр складається з Міжвідомчої координаційної комісії та  штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України (п. 8).

Склад координаційних груп при регіональних органах Служби безпеки України формується та затверджується, організаційне забезпечення їх діяльності здійснюється відповідно до статті 7 Закону України “Про боротьбу з тероризмом” (п. 17).

Координаційні групи організовують і проводять командно-штабні і тактико-спеціальні навчання та тренування у регіоні (п. 18)».

В Законі України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року, а саме статтею 14 передбачено встановлення «Режиму у районі проведення антитерористичної операції», відповідно до якої «У районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може бути встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано патрульну охоронну службу та виставлено оточення. У районі проведення антитерористичної операції можуть вводитися тимчасово обмеження прав і свобод громадян».

Статтею 7 цього ж Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року також передбачено, що на Антитерористичний центр при Службі безпеки України покладається, зокрема, організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань.

Проте вказівки на запровадження будь-яких обмежень прав громадян, і тим паче на запровадження «особливого режиму» при проведенні будь-яких навчань у вищевказаних нормативно-правових актах не вказано.

Здійснивши аналіз законодавства, можна зробити висновок, що в Україні можливе запровадження також «режиму надзвичайного стану», що передбачено Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000 року, проте зазначений режим «може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень». Тобто мови про запровадження подібних обмежень на час проведення будь-яких навчань також не йдеться.

Саме словосполучення «особливий режим», яке було вжито в своїй публікації Прес-службою Управління СБУ в Одеській області, в законодавстві України застосовується лише в частині захисту рослин, а саме статтею 1  Закону України « Про захист рослин» від 14 жовтня 1998 р., де вказано, що «особливий режим захисту рослин — особливий правовий режим діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямований на локалізацію і ліквідацію особливо небезпечних шкідників і хвороб у межах населеного пункту, району, області, кількох областей».

Проте вказаний режим до проведення навчання СБУ абсолютно ніякого відношення немає.

Тобто запровадження спеціальних режимів обмеження прав громадян на час проведення спеціальних навчань СБУ законодавством України не передбачено.

Більш того, ст. 5 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року передбачено, що «діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

У своїй же публікації Прес-служба Управління СБУ в Одеській області вказує, що «У масштабних тренуваннях, умови яких будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На період проведення навчань на окремих територіях міста можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд особистих речей та автомобілів тощо».

Тобто у публікації не зазначено, співробітники якого саме органу будуть здійснювати вказані перевірки та огляди. Окрім того, здійснювати навіть перевірку документів, що посвідчують особу, співробітники вищевказаних органів мають право виключно у встановлених законодавством випадках. Проведення будь-яких навчань такими випадками не є.

Так, п. 1 ст. 25 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року передбачено, що «Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право: вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності».

Аналогічно і ст. 32 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року, «Поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення».

Статтею 13 Закону України «Про Національну гвардію України» від 13 березня 2014 року передбачено, що військовослужбовці Національної гвардії України з метою виконання покладених на Національну гвардію України завдань мають право у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку здійснювати превентивні та поліцейські заходи примусу відповідно до Закону України “Про Національну поліцію» (п.1).

Тобто на період проведення навчань будь-яких навчань перевірка документів не передбачена. Те ж саме стосується і огляду особистих речей та автомобілів.

Більш того, викликає зауваження вказівка в публікації на невичерпний перелік таких заходів словом «тощо». Тобто не передбачений законодавством «особливий режим» включає в себе не лише «обмеження або заборона руху автотраспорту і пішоходів, перевірку документів, огляд особистих речей та автомобілів», а й інші заходи, проте які саме в публікації Прес-служби Управління СБУ в Одеській області не зазначено.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, «тимчасове запровадження особливого режиму» не передбачено законодавством України, а, отже, і не може в себе включати будь-які обмеження прав громадян. Вказівка Прес-служби Управління СБУ в Одеській області про те, що «усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства» стосується лише проведення антитерористичних навчань, питання ж про обмеження прав громадян під час проведення таких навчань законодавством України не передбачено, а отже «законні вимоги правоохоронців» повинні бути такими виключно у вищезазначених встановлених законом випадках.

Джерело: BARRISTERS
1064
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА