Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
18.10.2018
АВТОР: Українське право

ПРАКТИКА ЄСПЛ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

У даний час Європейський Союз не є стороною Європейської конвенції з прав людини (Конвенція). Відповідно, його дії як такі не можуть бути оскаржені в Європейському суді з прав людини (Суд).

Проте, питання, пов’язані з правом ЄС, регулярно піднімалися в Суді і колишній Європейської комісії з прав людини.

Принципи, встановлені Європейською комісією з прав людини

Відповідальність держави-учасниці двох договорів

У 1958 році Комісія постановила, що «якщо держава вступає у договірні зобов’язання, а потім укладає іншу міжнародну угоду, яка не дозволяє йому виконувати зобов’язання, передбачені першим договором, воно несе відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань за першим договором» (№ 235/56, рішення Комісії від 10 червня 1958 року, Щорічник 2, с. 256). Особливо це стосується зобов’язань за договором (Конвенцією), гарантії якої зачіпають «публічний порядок в Європі» (№ 788/60, Австрія проти Італії, рішення від 11 січня 1961 року, Щорічник 4, с. 116).

Неприйнятність скарг проти Європейських співтовариств

Confédération Française Démocratique du Travail проти Європейських співтовариств або проти їх держав-членів: a) спільно і b) окремо (скарга № 8030/77) 10.07.1978 (рішення)

Французька профспілка поскаржилася на те, що уряд Франції не запропонував її кандидатуру для призначення Радою Європейських співтовариств у Консультативний комітет при Вищому органі ЄОВС (Європейського об’єднання вугілля і сталі).

Комісія вирішила, що скарги проти Європейських співтовариств повинні бути визнані неприйнятними, тому що відповідачі не були стороною Конвенції.

Можливість скаржитися на державу з приводу застосування права ЄС на національному рівні (велика свобода розсуду)

Etienne Tête проти Франції (№ 11123/84) 09.12.1987 (рішення)

Французький політик поскаржився на закон про вибори французьких представників у Європейський парламент, вважаючи його дискримінаційним і таким, що порушує право на вільні вибори. Крім іншого, він стверджував, що у нього не було ефективного засобу захисту.

Скарги заявника стосувалися сфери, в якій держава має широку свобода розсуду. Комісія підкреслила, що в принципі держава може нести відповідальність у такій ситуації, оскільки не можна погодитися з тим, що шляхом делегування повноважень Договірна Сторона могла б позбавити конвенційних гарантій сфери, які зазвичай відносяться до юрисдикції Конвенції. Проте, скарга була визнана неприйнятною за явною необґрунтованістю.

Принципова можливість скаржитися на державу з приводу застосування права ЄС на національному рівні (немає свободи розсуду) з урахуванням презумпції, що Європейські співтовариства гарантують захист основних прав на рівні, еквівалентному рівню Конвенції

M & Co. проти ФРН (№ 13258/87) 09.01.1990 (рішення)

Компанія-заявник скаржилася на те, що Німеччина стягнула з неї штраф, накладений Європейською комісією (у рамках антимонопольного розгляду) і підтверджений Судом європейських співтовариств. Вона вважала, що були порушені деякі її права, включаючи право на презумпцію невинуватості.

Комісія зазначила, що в принципі Німеччина могла б нести відповідальність за дії щодо застосування права ЄС (при відсутності свободи розсуду). Тим не менш, вона визнала заяву неприйнятною на тій підставі, що правова система Європейського Співтовариства гарантувала захист основних прав на рівні, еквівалентному рівню Конвенції. Комісія також прийняла до уваги той факт, що було б несумісним з самою ідеєю делегування повноважень міжнародної організації вимагати від держави перевіряти в кожному конкретному випадку (перед видачою виконавчого документа на рішення Суду європейських співтовариств), чи було у справі дотримано право на справедливий судовий розгляд з точки зору Конвенції.

Джерело: Українське право
481
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА