Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
13.09.2021
АВТОР: Юрист Людмила Бодовська

ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ, ОГОЛОШЕНОГО ДО 15.03.2018

Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017 року було внесено зміни до КПК України і з 15 березня 2018 року надано право на оскарження повідомлення про підозру.

 Так, відповідно до п.10 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржено повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливання одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом  підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Метою ухвалення цих змін до КПК України, як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, було забезпечення реального дотримання принципів судочинства та ефективності реалізації права на справедливий суд в Україні, на порушення яких неодноразово вказував Європейський суд з прав людини.

Однак ці зміни не мають зворотної дії в часі й застосовуються до справ, щодо яких відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Як вбачається з судової практики, слідчі судді відмовляють у задоволенні скарг на повідомлення про підозру в кримінальних провадженнях, відомості про кримінальне правопорушення в яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань до введення в дію Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 року.

То чи можливо оскаржити повідомлення про підозру, оголошене до 15.03.2018 року?

На відміну від кримінального (матеріального) закону, чинний кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії навіть тоді, коли його правила більш сприятливі для учасників кримінального провадження.

Так, згідно з ч.1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення ухвалюється згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або ухвалення такого рішення.

Водночас відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України кримінальне провадження – це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Можливість оскарження підозри в КПК України пов’язана саме з датою внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення.

Частиною 1 статті 219 КПК України визначено строк досудового розслідування, який обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Натомість, відповідно до розділу 2 положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020  № 298, облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, органу дізнання або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється реєстратором за дорученням керівника органу прокуратури або органу досудового розслідування, органу дізнання шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п’ятою статті 214 КПК України.

У Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження. Факт реєстрації кримінального правопорушення (провадження) настає з моменту підтвердження керівником органу прокуратури або органу досудового розслідування, органу дізнання таких відомостей.

Тобто можливість оскарження підозри в КПК України пов’язується  з початком кримінального провадження, номер якого присвоюється після внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення, а не з початком досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Водночас згідно з ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об’єднані матеріали кількох досудових розслідувань, – день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Однак можливість оскарження підозри пов’язується чинним КПК України не з днем початку досудового розслідування, а з початком кримінального провадження, відомості про яке буде внесено реєстратором до Єдиного реєстру досудових розслідувань після виділення з іншого кримінального провадження, внаслідок чого автоматично зафіксується дата і присвоється номер.

Отже, відповідно до норм чинного КПК, право на оскарження повідомлення про підозру, оголошеного до 15.03.2018 року, з’являється в підозрюваного, його захисника чи законного представника після виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження.

 

126
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА