Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
24.04.2018
АВТОР: Гловюк Ірина Василівна, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального процесу НУ "ОЮА", адвокат АО "Barristers"

Пропорційність та механізм кримінально-процесуального регулювання: теорія і практика

 

Джерело: Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія / За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 1148 с. – С. 12-39.
1141
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА