Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
29.07.2019
АВТОР: Нарек Мкртчян

Що є підставою для розірвання договору купівлі-продажу: висновок ВС

Покупець має право вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат.

Позивач просив розірвати договір купівлі-продажу пральної машини, укладений між ним та ТОВ; стягнути з відповідача вартість пральної машини на час пред’явлення вимоги про розірвання договору в розмірі 10 395 грн; пеню за затримку виконання вимоги про надання аналогічного товару в розмірі 5 106,78 грн; збитки в розмірі 1 558,63 грн; відшкодувати моральну шкоду в розмірі 6 000 грн.

Судом першої інстанції у задоволенні позову було відмовлено. Натомість рішенням апеляційного суду рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог позивача про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення вартості товару, стягнення пені за затримку виконання вимоги про надання аналогічного товару, відшкодування збитків, завданих неналежною якістю товару скасовано

Позов задоволено частково.

Розірвано договір купівлі-продажу пральної машини, укладений між ТОВ та позивачем.

Стягнуто з ТОВ на користь позивача вартість пральної машини на час пред’явлення вимоги про розірвання договору в розмірі 10 395 грн; пеню за затримку виконання вимоги про надання аналогічного товару в розмірі 5106,78 грн.

В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Звертаючись до суду касаційної інстанції ТОВ  посилалась на те, що апеляційний суд безпідставно не взяв до уваги висновок судово-товарознавчої експертизи про те, що несправність пральної машини не відноситься до істотного недоліку. Позивач не довів належними та допустимими доказами заявлену суму вартості товару в розмірі 10 395 грн, висновок суду ґрунтується на припущеннях. Крім того, стягуючи з відповідача неустойку за невидачу товару із обмінного фонду на час ремонту, апеляційний суд не звернув уваги на те, що позивач із письмовою вимогою як споживач про надання товару із обмінного фонду не звертався, тому відсутні підстави для стягнення пені.

Правова позиція Верховного Суду: відповідно до ст. 708 ЦК України у разі виявлення покупцем протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов’язковими для сторін правилами чи договором, недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором: вимагати від продавця або виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем чи третьою особою, на їх виправлення; вимагати від продавця або виготовлювача заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні; вимагати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни; відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми в розумний строк лише у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи. Споживач має право пред’явити одну із вимог, передбачених ч. 1 ст. 8 цього Закону, а в разі її невиконання заявити іншу вимогу, передбачену ч. 1 цієї ж статті.

Ч. 5 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

Висновки Верховного суду: суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку стосовно того що придбана позивачем пральна машина має істотні недоліки, які виникли з вини саме виробника і підтверджені належними доказами, та встановивши, що ціни на аналогічний товар підвищились порівняно із цінами на час придбання товару, дійшов обґрунтованого висновку про стягнення з відповідача на користь позивача вартості пральної машини у сумі 10 395 грн.

 Також, встановивши, що на вимогу позивача відповідачем на час ремонту пральної машини не було надано товар аналогічної марки з обмінного фонду товарів, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку про стягнення з ТОВ на користь позивача неустойки за час затримки вимоги, що становить 5106,78 грн.

З рушенням у справі № 398/3014/15-ц можна ознайомитись за посиланням.

Джерело: Судебно-юридическая газета
1570
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА