Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
30.09.2021
АВТОР: Юрист Бодовська Людмила

ЩОДО ПРОКУРОРА У ВИДІЛЕНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про прокуратуру» діяльність прокуратури ґрунтується, зокрема, на засадах верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; на законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності.

Пунктом 15 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що прокурор — це особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України «Про прокуратуру», та діє в межах своїх повноважень.

Відповідно до частини 1 статті 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Статтею 37 КПК України регулюється питання призначення прокурора у кримінальному провадженні.

Так, згідно з частиною 1 статті 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Отже, питання призначення та повноважень прокурора у кримінальному провадженні чітко регламентуються КПК України.

Водночас на практиці часто виникають запитання щодо прокурора у виділеному кримінальному провадженні, зокрема, чи може прокурор, який здійснював свої повноваження у кримінальному провадженні, продовжувати здійснювати свої повноваження у виділеному провадженні.

Відповідно до частини 3 статті 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

У частині 2 статті 37 КПК України йдеться про те, що прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п’ятою статті 36частиною третьою статті 313частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Згідно з частиною 7 статті 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Натомість початок кримінального провадження автоматично фіксується у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та присвоюється номер кримінального провадження, відомості про яке внесено реєстратором до Єдиного реєстру досудових розслідувань після виділення з іншого кримінального провадження.

Так, відповідно до розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020  № 298, облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, органу дізнання або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється Реєстратором за дорученням керівника органу прокуратури або органу досудового розслідування, органу дізнання шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначених частиною п’ятою статті 214 КПК України.

У Реєстрі автоматично фіксується дата обліку інформації та присвоюється номер кримінального провадження. Факт реєстрації кримінального правопорушення (провадження) настає з моменту підтвердження керівником органу прокуратури або органу досудового розслідування, органу дізнання таких відомостей.

Статтею 37 КПК України встановлено, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування.

Отже, керівник відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування, тобто дня, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, повинен визначити прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, тобто провадженні, якому автоматично будуть присвоєні номер і дата після внесення відомостей про виділені матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За такої умови частиною 1 статті 25 ЗУ «Про прокуратуру» передбачено, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Письмові вказівки прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають негайному виконанню.

Видання прокурором розпоряджень поза межами його повноважень тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Джерело: BARRISTERS
98
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА