Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
11.10.2018
АВТОР: Українське право

СУД РОЗ’ЯСНИВ, ЯК ПРАЦЮЄ ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ У ВИПАДКУ ЛІКВІДАЦІЇ УСТАНОВИ

Сьомий апеляційний адміністративний суд роз’яснив роботу ліквідаційної комісії у випадку ліквідації установи.

Ліквідація установи – тривалий і трудомісткий процес. З метою виконання усіх заходів, пов’язаних з ним, орган, що прийняв рішення про ліквідацію, призначає спеціальну комісію. Як правило, очолює таку комісію керівник, а до її складу входять головний бухгалтер і інші  працівники цієї установи. Число членів ліквідаційної комісії повинно бути непарним і становити не менше 3-х осіб, що зручно під час підрахунку голосів для прийняття певних рішень.

Для ефективної організації роботи ліквідаційної комісії в документах про її створення доцільно розмежувати повноваження членів комісії, вказувати, які функції покладаються на голову комісії, обумовлювати порядок ухвалення рішення, форму документів, якими будуть оформлятися прийняті рішення.

Під час ліквідації суб’єкта господарювання проводиться інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків. Обов’язковість проведення інвентаризації під час ліквідації суб’єкта господарювання передбачена п. „ж” п. 3 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків  і п. 12 Порядку подання фінансової звітності. Однак цими документами не визначено конкретної дати, до якої потрібно проводити інвентаризацію у разі ліквідації суб’єкта господарювання. Логічно припустити, що на дату ухвалення рішення про ліквідацію. Результати інвентаризації оформляються документом – “Актом інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами”.  До акта додається ще один документ – “Довідка до акта інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками й іншими дебіторами і кредиторами”.

Ведення бухгалтерського і податкового обліку на цьому суб’єкті господарювання здійснюється у загальному порядку, а обов’язки щодо складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності покладено на ліквідаційну комісію.

Одночасно з призначенням комісії повинно вирішитись питання щодо оплати праці її членів. На нормативному рівні питання оплати праці голови та членів ліквідаційної комісії не врегульовано. Не передбачено і спеціального механізму оплати їхньої праці.

Робота членів комісії не може розглядатися як сумісництво або поєднання посад. Члени комісії продовжують роботу на займаних посадах до повної ліквідації установи. Тому, дотримуючись роз’яснень Мінсоцполітики, члени ліквідаційної комісії отримують заробітну плату за займаними посадами відповідно до умов оплати праці, які є чинними в установі.

Завершення роботи ліквідаційної комісії підсумовується актом, у якому зазначається така інформація: дата складання, перелік членів комісії, усі дії, проведені під час процедури ліквідації (у хронологічному порядку), документи, отримані внаслідок цих дій.

Акт ліквідаційної комісії підписується членами ліквідаційної комісії та затверджується керівником установи, що ліквідується.

Юридична особа вважається ліквідованою з дня внесення про це запису до Єдиного державного реєст­ру юридичних осіб для цього держреєстратору члени ліквідаційної комісії подають такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення держреєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією та довідку архівної установи про прийняття документів тривалого зберігання. Держреєстратор протягом 24 годин з моменту отримання документів приймає рішення про припинення діяльності юридичної особи. Відповідно такий день буде останнім робочим днем членів ліквідаційної комісії.

Джерело: Українське право
916
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА