Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
11.07.2018
АВТОР: Партнер АО "Barristers" Пономаренко Денис

Внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Процесуальні строки та процесуальні наслідки

З часу прийняття Кримінального процесуального кодексу України особлива увага звертається на причини та наслідки недотримання процесуальних строків та бездіяльності слідчих, прокурорів в питанні не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), або внесення вказаних відомостей після відповідного рішення слідчих суддів.

Однак, в цій статті пропоную розглянути питання внесення відомостей до ЄРДР дещо з іншого боку.

Для цього нам необхідно знову уважно прочитати положення ч. 1 ст. 214 КПК України.

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 214 КПК України).

І так, пропоную звернути увагу на таке положення ч. 1 ст. 214 КПК України: “…але не пізніше 24 годин…”.

Які процесуальні наслідки порушення вказаного процесуального строку, визначеного ч. 1 ст. 214 КПК України, зокрема, внесення відомостей до ЄРДР після спливу 24 годин?

Відомо, що згідно КПК, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки (ч. 1 ст. 116 КПК України).

Таким чином, якщо слідчий або прокурор не вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, то матиме місце пропуск процесуального строку, навіть якщо слідчий або прокурор внесевказані відомості до ЄРДР пізніше.

Вказаний пропущений процесуальний строк може бути поновлений виключно на підставі ухвали слідчого судді і лише з поважних причин, що прямо вбачається з положень ч. 1 ст. 117 КПК України: “Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду”.

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214 КПК України); здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається (ч. 3 ст. 214 КПК України).

Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом (ч. 1 ст. 86 КПК України).

Таким чином, у разі внесення відомостей до ЄРДР поза строками визначеними в ч. 1 ст. 214 КПК України і не поновлення їх в порядку визначеному ч. 1 ст. 117 КПК України вони (відомості) є такими, що внесені до ЄРДР з порушенням процесуального порядку визначеному КПК України, а як наслідок всі докази які будуть зібрані в такому кримінальному проваджені будуть такими, що отримані з порушенням порядку, визначеного в КПК України, тобто повинні бути визнанні, на наш погляд, недопустимими.

Цікавим є і питання дослідження доказів на стадії судового розгляду, а саме дослідження витягу з ЄРДР.

В попередніх статтях наша позиція полягала в тому, що без дослідження витягу з ЄРДР, під час судового розгляду неможливо встановити дотримання вимог ч. 2, ч. 3 ст. 214 КПК України, а як наслідок неможливо оцінити допустимість того чи іншого доказу згідно вимог ст. ст. 86, 87 КПК України.

В моїй адвокатській практиці майже завжди прокурори надають витяг з ЄРДР як доказ в кримінальному провадженню і просять дослідити його відповідно до вимог ст. 358 КПК України.

Тому рекомендуємо при дослідженні витягу з ЄРДР звертати особливу увагу на такі обставини:

1. Суб’єкт, який вносив відомості до ЄРДР в аспекті взаємозв’язку з положеннями ст. 216 КПК України та ч. 7 ст. 214 КПК України;
2. Строки внесення відомостей до ЄРДР, а саме чи дотримано “…не пізніше 24 годин…” тобто положення ч. 1 ст. 214 КПК України та положення ч. 1 ст. 116 КПК України.
3. Те, коли були внесені відомості до ЄРДР і почався збір доказів,  в аспекті дотримання ч. 2 та ч. 3 ст. 214 КПК України;
4. Те, чи не порушено у витягу з ЄРДР презумпцію невинуватості (ст. 62 Конституції України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 17 КПК України).

Останнє положення має важливе процесуальне значення, так як, по-перше, порушення презумпції невинуватості у витягу з ЄРДР свідчить про однобічність і упередженість сторони обвинувачення на стадії досудового розслідування, а по-друге, дає процесуальні підстави визнати витяг з ЄРДР недопустимим доказом і припинити його дослідження, а разом з тим, і встановити порушення, про які йде мова у цій статті, до виходу суду в нарадчу кімнату для винесення вироку, в силу вимог ч. 1 ст. 87 КПК України.

9658
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА