Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
07.06.2019
АВТОР: Закон і Бізнес

ВС объяснил, когда не уплачивается судебный сбор

При подаче искового заявления о возмещении ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездеятельностью суда, судебный сбор не платится. Такое заключение сделал ВС в постановлении №465/6874/17, текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

3 квітня 2019 року                          

м.Київ                             

№465/6874/17

Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого — ЧЕРВИНСЬКОЇ М.Є. (суддя-доповідач),
суддів: АНТОНЕНКО Н.О., КРАТА В.І., КОРОТУНА В.М., КУРИЛО В.П. —

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Особи 1 на ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 12.03.2018.

Описова частина

Короткий зміст позовних вимог

У листопаді 2017 року Особа 1 звернулася до суду з позовом до Сихівського районного суду м.Львова про визнання дій, бездіяльності в цивільній справі №464/8904/14-ц протиправною, посилаючись на те, що з 20.11.2015 вона не отримала рішення Сихівського райсуду у вказаній справі.

Короткий зміст ухвали суду першої інстанції

Ухвалою Франківського районного суду м.Львова від 27.11.2017 відмовлено у відкритті провадження у справі.

Відмовляючи у відкритті провадження у справі, суд першої інстанції виходив з того, що справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Ухвалою АСЛО від 12.03.2018 апеляційну скаргу Особи 1 визнано неподаною та повернуто заявнику.

Визнаючи апеляційну скаргу неподаною, суд апеляційної інстанції виходив із того, що Особа 1 у встановлений судом строк не усунула недоліків апеляційної скарги.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У травні 2018 року Особа 1 подала касаційну скаргу до Верховного Суду, в якій, посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати ухвалу суду апеляційної інстанції та направити справу до апеляційного суду для відкриття провадження <…>.

Аргументи учасників справи

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

Касаційна скарга мотивована тим, що ухвала апеляційного суду від 9.01.2018 не відповідала процесуальному закону, оскільки в ній не викладені обставини справи, предмет позову, що не дало можливості заявнику виконати вимоги ухвали в частині сплати судового збору.

Заперечень на касаційну скаргу не надходило.

Фактичні обставини справи, встановлені судами

Судом установлено, що ухвалою АСЛО від 9.01.2018 апеляційну скаргу Особи 1 залишено без руху з підстав її невідповідності вимогам ст.356 ЦПК, а також відсутності копій скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи; документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документів, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону; доказів, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного рішення суду першої інстанції (за наявності).

Копія вказаної ухвали була отримана заявником 22.02.2018, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, яке міститься в матеріалах справи, проте вимоги ухвали не виконано.

Ухвалою АСЛО від 12.03.2018 апеляційну скаргу Особи 1 визнано неподаною та повернуто заявнику відповідно до вимог ч.3 ст.185, ст.357 ЦПК.

Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Згідно із положенням ч.2 ст.389 ЦПК підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задоволенню.

Мотиви, з яких виходить Верховний

Суд, та застосовані норми права

<…> Залишаючи апеляційну скаргу без руху, апеляційний суд виходив, зокрема, з того, що позивач не сплатив судовий збір у розмірі 320 грн.

За подання до суду апеляційної та касаційної скарг на ухвалу суду, заяви про приєднання до такої скарги особою, яка не належить до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору або стосовно яких законодавець прямо встановив пільги щодо сплати судового збору, останній сплачується в розмірі, передбаченому пп.9 п.1 ч.2 ст.4 закону «Про судовий збір» у редакції, що була чинною на час подання відповідної скарги.

Відповідно до п.13 ч.2 ст.3 закону «Про судовий збір» судовий збір не справляється за подання позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду.

Як убачається з матеріалів справи, Особа 1 звернулася до суду з позовом про визнання дій, бездіяльності Сихівського райсуду протиправною, тобто належить до категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору.

Апеляційний суд не врахував наведеного та безпідставно поклав на неї обов’язок щодо сплати судового збору і, відповідно, безпідставно визнав її апеляційну скаргу неподаною та повернув її.

Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

Європейський суд з прав людини зауважує, що процесуальні норми призначені забезпечити належне здійснення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності, а також про те, що сторони повинні мати право очікувати, що ці норми застосовуються. Принцип правової визначеності застосовується щодо не лише сторін, але й національних судів (п.47 рішення від 21.10.2010 у справі «Diya 97 v. Ukraine»).

За таких обставин колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку, що оскаржувана ухвала постановлена без дотримання норм процесуального права, а тому касаційну скаргу слід задовольнити, ухвалу апеляційного суду від 12.03.2018 скасувати й направити справу до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Керуючись стст.400, 406, 409, 411 ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Особи 1 задовольнити.

Ухвалу Апеляційного суду Львівської області від 12.03.2018 скасувати, справу направити до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення.

Постанова є остаточною й оскарженню не підлягає.

Джерело: Закон і Бізнес
528
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА