Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
05.02.2020
АВТОР: Закон і Бізнес

Вс объяснил требования относительно направления копии жалобы сторонам по делу

Суд не наделен полномочиями делать копии апелляционных жалоб для направления их всем участникам производства, это требование выдвигается исключительно к лицу, которое подает такую жалобу.Такое заключение сделал ВС в постановлении №757/57453/17-к, текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

21 листопада 2019 року                               

м.Київ                              

№757/57453/17-к

Верховний Суд колегією суддів другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого — БІЛИК Н.В.,
суддів: ЄМЦЯ О.П., ОСТАПУКА В.І. —

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Особи 1 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Омега-Агро» на ухвалу Київського апеляційного суду від 21.03.2019 про повернення апеляційних скарг.

Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами обставини

Вироком Печерського районного суду м.Києва від 4.12.2017 затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та Особою 2, винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.212 КК.

На це судове рішення Особа 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» подали апеляційні скарги, які ухвалою КАС від 13.03.2019 залишені без руху у зв’язку з їх невідповідністю вимогам закону та надано скаржникам 10 днів на усунення виявлених недоліків.

Ухвалою КАС від 21.03.2019 апеляційні скарги Особи 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» повернуті особам, які їх подали, оскільки недоліки апеляційних скарг були усунуті лише частково, а саме — скаржники не додали копій апеляційних скарг у кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосуються апеляційні скарги.

Вимоги касаційної скарги та доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі Особа 1 просить скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Зазначає, що апеляційний суд порушив вимоги кримінального процесуального закону, не виконав указівок суду касаційної інстанції та замість проведення розгляду за апеляційними скаргами залишив їх без руху, а потім повернув, а висновки суду про те, що недоліки апеляційної скарги не усунуті, є безпідставними.

Касаційна скарга ТОВ «НВФ «Омега-Агро» є аналогічною та містить ті ж самі доводи щодо порушення судом апеляційної інстанції вимог процесуального закону.

Позиції інших учасників судового провадження

Представник заявника в суді касаційної інстанції підтримав скарги та просив їх задовольнити.

Захисник у вирішенні питання поклався на розсуд суду.

Прокурор у судовому засіданні просив скаргу задовольнити частково, скасувати ухвалу апеляційного суду та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції <…>.

Мотиви суду

Посилання в касаційних скаргах на порушення апеляційним судом вимог кримінального процесуального закону заслуговують на увагу частково.

Право особи на апеляційне оскарження спрямовано насамперед на реалізацію права на справедливий суд, гарантованого ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Забезпечення такого права є однією з важливих гарантій ухвалення правосудного рішення в кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.24 КПК кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого, а також на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується його прав, свобод, законних інтересів, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим кодексом.

Відповідно до вимог ст.370, ч.2 ст.418 КПК ухвала суду апеляційної інстанції про повернення апеляційної скарги повинна бути законною, обґрунтованою та вмотивованою.

У ст.396 КПК передбачено вимоги, яким повинна відповідати апеляційна скарга. Отримавши апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції, суддя-доповідач протягом трьох днів перевіряє її на відповідність вимогам ст.396 цього кодексу (ст.398 КПК). У свою чергу згідно зі ст.399 КПК суддя-доповідач, установивши, що апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції подано без додержання вимог, передбачених у ст.396 цього кодексу, постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги та встановлюється достатній строк для їх усунення, який не може перевищувати 15 днів з дня отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія ухвали про залишення апеляційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу.

Відповідно до ч.3 ст.399 КПК апеляційна скарга повертається, якщо особа не усунула недоліків апеляційної скарги, яку залишено без руху, в установлений строк.

Виходячи з аналізу наведених норм, постановляючи ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв’язку з неусуненням недоліків, суддя зобов’язаний встановити, чи отримала особа копію ухвали, якою апеляційну скаргу залишено без руху, та чи вчинялися цією особою дії на усунення недоліків поданої апеляційної скарги в установлений для цього строк.

Суддя апеляційного суду, приймаючи рішення щодо апеляційних скарг ТОВ «НВФ «Омега-Агро» та Особи 1, не врахував зазначених вимог закону.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою судді Київського апеляційного суду від 13.03.2019 апеляційні скарги ТОВ «НВФ «Омега-Агро» та Особи 1 на вирок Печерського райсуду від 4.12.2017 щодо Особи 2 залишено без руху та надано строк на усунення недоліків апеляційних скарг — 10 днів із дня отримання копії ухвали. Цього ж дня копія зазначеної ухвали була направлена скаржникам.

Ухвалою судді КАС від 21.03.2019 апеляційні скарги було повернуто особам, які їх подали.

Мотивуючи своє рішення, суддя відповідно до вимог ч.3 ст.399 КПК констатував, що скаржники не усунули в повній мірі недоліків апеляційних скарг у встановлений строк.

При цьому не врахував, що строк подачі апеляційної скарги на усунення недоліків обчислюється з дня отримання особою ухвали про залишення поданої апеляційної скарги без руху. Матеріали кримінального провадження не містять будь-яких даних про отримання апелянтами згаданої ухвали.

Разом з тим 14.03.2019 Особа 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» направили до суду апеляційної інстанції нові апеляційні скарги, які були отримані судом 19.03.2019. Перевіривши скарги на відповідність вимогам ст.396 КПК, суд апеляційної інстанції постановив ухвалу від 21.03.2019 про повернення апеляційних скарг, оскільки, на його думку, недоліки скарг не були усунуті. Проте суд апеляційної інстанції не звернув уваги на те, що своєю ж ухвалою від 13.03.2019 він надав строк на усунення недоліків апеляційних скарг — 10 днів з моменту отримання копії ухвали. Навіть за відсутності повідомлення про вручення апелянтам копії цієї ухвали строк для усунення недоліків не міг закінчитися раніше, ніж 23.03.2019. Тобто, постановивши оскаржувану ухвалу, апеляційний суд не дотримався строку, визначеного в ч.3 ст.399 КПК та в самій ухвалі про залишення апеляційних скарг без руху, а також навіть не дотримався 10-денного строку з моменту постановлення ухвали, чим обмежив право та можливість апелянтам усунути всі недоліки, викладені в ухвалі, протягом визначеного стоку.

За таких обставин колегія суддів доходить висновку, що суддя апеляційного суду дійшов передчасного висновку про те, що Особа 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» не усунули в установлений строк недоліків, зазначених в ухвалі суду апеляційної інстанції від 13.03.2019. Отже, на цій підставі ухвала апеляційного суду підлягає скасуванню.

Що стосується доводів касаційних скарг про те, що суд апеляційної інстанції мав провести апеляційний розгляд без установлення відповідності апеляційних скарг вимогам ст.396 КПК, то вони не ґрунтуються на законі.

Відповідно до ч.4 ст.399 КПК суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, лише якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст.394 цього кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Особа 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» подали апеляційні скарги на вирок Печерського райсуду від 4.12.2017 щодо Особи 3. Ухвалою Апеляційного суду м.Києва від 25.01.2018 їм було відмовлено у відкритті провадження за цими апеляційними скаргами на підставі ч.4 ст.399 КПК, оскільки Особа 1 ні особисто, ні як директор цього товариства не наділений в силу ст.394 цього кодексу правом апеляційного оскарження згаданого вироку.

Після скасування вказаної ухвали апеляційного суду касаційним судом, був призначений новий розгляд у суді апеляційної інстанції. При цьому касаційний суд не вдавався в дослідження відповідності апеляційних скарг вимогам процесуального закону, а зазначив, що висновок суду про те, що Особа 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» не мають права подавати апеляційні скарги, є передчасним. Суд касаційної інстанції не висловив безумовної вимоги про прийняття цих апеляційних скарг до розгляду та відкриття апеляційного провадження, оскільки таке рішення не входить до повноважень касаційного суду.

Призначення нового розгляду справи судом касаційної інстанції в суді апеляційної інстанції в даному випадку не підміняє собою стадію відкриття апеляційного провадження, оскільки таке питання суддя апеляційного суду вирішує після перевірки апеляційної скарги на дотримання вимог стст.395—396 КПК.

Суддя апеляційного суду, отримавши матеріали кримінального провадження, установив, що подані апеляційні скарги не відповідають вимогам ст.396 КПК. За таких обставин рішення судді про залишення апеляційних скарг буз руху з наданням строку для усунення виявлених недоліків відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Отже, доводи касаційних скарг у цій частині є неприйнятними.

Що стосується твердження про те, що апеляційний суд неправильно дійшов висновку про недостатню кількість копій апеляційних скарг, то суд касаційної інстанції звертає увагу на таке.

Згідно з ч.6 ст.396 КПК до апеляційної скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Отже, вимога про надання до суду апеляційної інстанції копій апеляційних скарг у необхідній кількості є безумовною, вона прямо визначена в законі.

У ст.401 КПК передбачено, що суддя-доповідач протягом 10 днів після відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок суду першої інстанції надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов’язки й установлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу.

Суд не наділений повноваженнями виготовляти копії апеляційних скарг для направлення їх усім учасникам провадження, ця вимога висувається виключно до особи, яка подає таку скаргу. Тому доводи касаційної скарги про достатню кількість копій та вибіркове надіслання їх не всім учасникам судового провадження не ґрунтуються на вимогах закону.

Відповідно до ст.3 КПК стороною кримінального провадження з боку захисту є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Тобто закон виокремлює захисника як окрему процесуальну фігуру, її не слід ототожнювати з особою, захист якої він здійснює.

Суд правильно встановив, що загальна кількість учасників провадження налічує 5 осіб: прокурор, обвинувачений Особа 2, захисник Зері К.Ф., ТОВ «НВФ «Омега-Агро» та Особа 1. Кожен із цих учасників окремо повинен отримати копію апеляційної скарги для ознайомлення з нею та подання заперечень.

За таких обставин суд касаційної інстанції дійшов висновку, що апеляційний суд порушив вимоги кримінального процесуального закону, передчасно постановивши рішення про повернення апеляційних скарг, чим порушив права учасників процесу, а тому на цій підставі ухвала апеляційного суду підлягає скасуванню.

З огляду на викладене та керуючись стст.434, 436, 438, 441,442 КПК Суд уважає, що касаційні скарги підлягають задоволенню.

Із цих підстав Суд

ухвалив:

Касаційні скарги Особи 1 та ТОВ «НВФ «Омега-Агро» задовольнити.

Ухвалу КАС від 21.03.2019 про повернення апеляційних скарг скасувати та призначити новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Джерело: Закон і Бізнес
348
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА