Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
09.08.2019
АВТОР: Закон і Бізнес

ВС разъяснил, когда банк может досрочно взыскать кредитную задолженность

В случае отсутствия кредитора в месте выполнения обязательства должник имеет право выполнить свой долг путем внесения причитающихся из него денег в депозит нотариуса. Такое заключение сделал ВС в постановлении №336/2638/15-ц, текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

12 червня 2019 року                         

м.Київ                               

№336/2638/15-ц

Верховний Суд у складі колегії суддів другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого — КРАТА В.І. (суддя-доповідач),
суддів: АНТОНЕНКО Н.О., ДУНДАР І.О., ЖУРАВЕЛЬ В.І., КОРОТУНА В.М. —

розглянув у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк «Форум», яка підписана уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Форум» Ларченко І.М., на рішення Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 7.12.2015 та ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 19.10.2016.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

У квітні 2015 року ПАТ «Банк «Форум» звернулося з позовом до Особи 1, Особи 2 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 24.09.2008 між АКБ «Форум», правонаступником якого є ПАТ «Банк «Форум», та Особою 1 було укладено кредитний договір, за умовами якого позивач надав відповідачу Особі 1 кредит у сумі $60000 зі сплатою 13% річних на строк до 21.09.2032.

Для забезпечення зобов’язань Особи 1 щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування кредитом та можливої неустойки (штрафу, пені) між ними та Особою 3було укладено договір поруки від 24.09.2008, відповідно до умов якого поручитель поручається перед кредитором за виконання Особою 1 зобов’язань за кредитним договором від 24.09.2008 та в разі невиконання зобов’язань Особи 1 боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

Усупереч умовам кредитного договору зобов’язання Особи 1 щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами не виконуються, у зв’язку із чим станом на 4.03.2015 виникла заборгованість за кредитним договором від 24.09.2008.

ПАТ «Банк «Форум» просило стягнути солідарно з Особи 1, Особи 2 заборгованості за кредитним договором станом на 4.03.2015 у сумі $37966,59, що є еквівалентом 942355,87 грн., яка складається з:

поточної заборгованості з повернення кредитних коштів — $33846,70;

простроченої заборгованості за нарахованими

відсотками — $3013,63;

поточної заборгованості за нарахованими відсотками — $378,90;

загальної заборгованості без штрафних санкцій — $37239,23;

пені з розрахунку 0,2% за день за простроченим кредитом і процентами — $727,36.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

Рішенням Шевченківського райсуду від 7.12.2015 року, залишеним без змін ухвалою АСЗО від 19.10.2016, у задоволенні позову відмовлено.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій мотивовані тим, що позивач не надав доказів своєчасного та належного повідомлення кредитором позичальника про нові банківські реквізити для погашення кредиту. Позивач не зазначає, в який спосіб позичальник міг виконати зобов’язання за договором, тоді як відсутність установ, які приймали платежі банку «Форум» була доведеною обставиною й позивачем не спростована. Оскільки спосіб погашення кредитної заборгованості сторони обумовили в кредитному договорі із зазначенням платіжних реквізитів, нові реквізити відповідачі не отримали, а дізналися про них лише після подання зазначеного позову, колегія суддів приходить до висновку, що в період із червня 2014 до лютого 2015 року позичальник був позбавлений можливості погашати кредит унаслідок вини кредитора. Тому відсутні підстави для дострокового стягнення кредитної заборгованості з відповідачів.

Аргументи учасників справи

У січні 2017 року ПАТ «Банк «Форум» через представника — уповноважену особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк «Форум» Ларченко І.М. — подало касаційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду від 7.12.2015 та ухвалу АСЗО від 19.10.2016, в якій просить скасувати оскаржені рішення та ухвалити нове — про задоволення позову.

Касаційна скарга мотивована тим, що договір має виконуватися сторонами. У договорі передбачено, що повернення кредитних коштів та процентів здійснюється шляхом сплати позичальником коштів на відкритий йому позичковий рахунок у Запорізькій філії АКБ «Форум». Особа 1 був повідомлений про нові реквізити розрахункового рахунку для виконання кредитного договору, що підтверджується вимогою про усунення порушення та вимогою про дострокове виконання зобов’язання, які направлялися Особі 1, проте повернулися за закінченням терміну зберігання. Крім того, направлялася вимога про дострокове виконання зобов’язання, яка теж повернулася за закінченням терміну зберігання <…>.

Позиція Верховного Суду

Колегія суддів частково приймає аргументи, викладені в касаційній скарзі, з таких мотивів.

Суди встановили, що 24.09.2008 між АКБ «Форум» та Особою 1 укладено кредитний договір, за умовами якого банк надав позичальнику кредит у розмірі $60000 зі строком повернення до 21.09.2032 та сплатою відсотків у розмірі 13% річних.

У пп.2.3; 2.7 договору передбачено, що повернення кредитних коштів здійснюється шляхом сплати позичальником коштів на відкритий йому позичковий рахунок у Запорізькій філії АКБ «Форум». Проценти за користування кредитними коштами позичальник сплачує самостійно на рахунок у Запорізькій філії АКБ «Форум» щомісячно, не пізніше від 20-го числа місяця, наступного за місяцем користування кредитними коштами, якщо цей день випадає на вихідні або святкові дні, проценти за користування кредитом позичальник сплачує в перший робочий банківський день після вихідних або святкових днів.

Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО №49 від 16.06.2014 розпочато ліквідацію ПАТ «Банк «Форум» відповідно до плану врегулювання з 16.06.2014.

Листами від 23.09.2014 уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк «Форум» на адресу позичальника та поручителя були направлені вимоги про дострокове виконання зобов’язання за кредитним договором від 24.09.2008 у зв’язку з невиконанням боржником зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати процентів за його користування у строк, передбачений у кредитному договорі. Цим же листом відповідачам повідомлено реквізити рахунків банку для погашення заборгованості через інший банк для платежів у доларах, а також для сплати пені. Однак зазначені повідомлення відповідачами отримані не були, що підтверджується матеріалами справи. Повідомлення про нові реквізити для сплати заборгованості позичальнику були направлені водночас із вимогою про дострокове виконання заборгованості.

Звертаючись до суду з позовом, банк зазначив, що станом на 4.03.2015 за спірним договором утворилась заборгованість у розмірі $37966,59<…>.

У п.3.2.2 кредитного договору встановлено, що банк має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів та сплати процентів за користування кредитними коштами у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань за цим договором, а також у випадку невиконання чи неналежного виконання позичальником та/або поручителем зобов’язань за договорами, які є забезпеченням виконання зобов’язань.

Згідно з розрахунком заборгованості останній платіж на погашення кредитної заборгованості Особа 1 провів у травні 2014 року.

При відмові в задоволенні позову суди вказали на те, що позивач не надав доказів своєчасного та належного повідомлення кредитором позичальника про нові банківські реквізити для погашення кредиту. Позивач не зазначає, в який спосіб позичальник міг виконати зобов’язання за договором, тоді як відсутність установ, які приймали платежі банку «Форум», була доведеною обставиною та позивачем не спростована. Оскільки спосіб погашення кредитної заборгованості сторони обумовили в кредитному договорі із зазначенням платіжних реквізитів, нові реквізити відповідачі не отримали, а дізналися лише після подання зазначеного позову, колегія суддів приходить до висновку, що в період із червня 2014 до лютого 2015 року позичальник був позбавлений можливості погашати кредит унаслідок вини кредитора. Тому відсутні підстави для дострокового стягнення кредитної заборгованості з відповідачів.

Колегія суддів не погоджується із цим висновком судів з таких підстав.

Як свідчить тлумачення ст.526 ЦК цивільне законодавство містить загальні умови виконання зобов’язання, що полягають у його виконанні належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Це правило є універсальним і підлягає застосуванню до виконання як договірних, так і недоговірних зобов’язань. Недотримання умов виконання призводить до порушення зобов’язання.

Згідно із ч.1 ст.613 ЦК кредитор уважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти належне виконання, запропоноване боржником, або не вчинив дій, що встановлені договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті зобов’язання або звичаїв ділового обороту, до вчинення яких боржник не міг виконати свого обов’язку.

Відповідно до ч.4 ст.263 ЦПК при виборі й застосуванні норми права до спірних правовідносин суд ураховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

У постанові ВС від 28.02.2018 у справі №554/2542/16-ц зроблено висновок щодо застосування ч.1 ст.613 ЦК та сказано, що прострочення кредитора полягає або в безпідставній відмові від прийняття належного виконання, або в невиконанні кредиторських обов’язків, або в інших діях чи бездіяльності з боку кредитора, які не дозволяють боржнику виконати зобов’язання належним чином. Якщо прострочення боржника — це прострочення у виконанні зобов’язання, то прострочення кредитора — це прострочення в прийнятті виконання зобов’язання.

Доводи апеляційного суду про неможливість виконання відповідачем зобов’язань за кредитним договором у зв’язку зі зміною банківських реквізитів необґрунтовані, оскільки в разі відсутності кредитора в місці виконання зобов’язання або ухилення ним від прийняття виконання або в разі іншого прострочення з його боку боржник має право виконати свій обов’язок шляхом унесення належних із нього кредиторові грошей на депозит нотаріуса, нотаріальної контори (пп.1, 2 ч.1 ст.537 ЦК).

Аналогічні за змістом висновки містяться в постанові ВС від 10.04.2019 у справі №369/9787/15-ц та постанові ВС від 13.03.2019 у справі №338/75/16-ц.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Доводи касаційної скарги дають підстави для висновку, що оскаржені рішення ухвалені без додержання норм матеріального та процесуального права. Колегія суддів уважає, що касаційну скаргу необхідно задовольнити частково, оскаржені рішення скасувати й передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись стст.400, 409, 411, 416 ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ПАТ «Банк «Форум», яка підписана уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк «Форум» Ларченко І.М., задовольнити частково.

Рішення Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 7.12.2015 та ухвалу Апеляційного суду Запорізької області від 19.10.2016 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

З моменту прийняття постанови судом касаційної інстанції рішення Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 7.12.2015 та ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 19.10.2016 втрачають законну силу.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Джерело: Закон і Бізнес
514
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА