Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
08.07.2019
АВТОР: Українське право

ВС РОЗ’ЯСНИВ, В ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ ПРАВОВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ «ОДЕРЖАННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ НАСТУПНОЮ ЧЕРГОЮ» ТА «ЗМІНА СУБ`ЄКТНОГО СКЛАДУ ОСІБ, ЯКІ НАБУВАЮТЬ ПРАВО НА СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ»

Позивач просив суд встановити факт постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та визнати недійсними свідоцтва про право на спадщину.

Позивач зазначив, що після смерті його матері відкрилася спадщина, до складу якої входить житловий будинок та земельні ділянки, а він постійно проживав з матір`ю і на цей час продовжує проживати в будинку. Позивач звернувся до суду з заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем та дізнався, що спадщина прийнята його племінником, який є спадкоємцем п`ятої черги за законом, а тому не мав права на отримання спадщини.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не надав доказів про проживання на день смерті з матір`ю, до нотаріуса позивач не звертався та йому не було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину.

Апеляційний суд позовні вимоги задовольнив. Апеляційний суд встановив, що на час відкриття спадщини був ще живий другий син спадкодавця. Тому спадкоємцями першої черги після смерті спадкодавця мали бути її сини, однак, інший син помер, не прийнявши спадщини. Суд зазначив, що наявними у матеріалах справи письмовими доказами, поясненнями свідків доведено, що позивач на час відкриття спадщини проживав разом з спадкодавцем, тому спадкоємець є таким, що прийняв спадщину у порядку, передбаченому частиною третьою статті 1268 Цивільного кодексу України. Відповідач не є спадкоємцем першої черги та видача свідоцтв про право на спадщину за законом здійснена з порушенням вимог закону, оскільки відповідач не мав права на спадкування.

Касаційний цивільний суд вирішив справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки апеляційний суд не встановив коло спадкоємців за законом після смерті спадкодавця, час смерті другого сина спадкодавця та чи є відповідач сином померлого та зробив передчасний висновок про задоволення позову.

Суд касаційної інстанції нагадав, що в основі спадкування за законом знаходиться принципі черговості, який полягає у встановленні пріоритету прав одних спадкоємців за законом перед іншими. Кожна черга – це визначене коло осіб, з урахуванням ступеня їх близькості спадкодавцеві, яке встановлене законом на підставі припущення про те, що спадкодавець залишив би своє майно найближчим родичам, членам сім`ї, утриманцям і (або) іншим родичам до шостого ступеня споріднення.

Верховний Суд роз’яснив, що системне тлумачення положень статей 1258, 1259 Цивільного кодексу України та інших положень книги 6 ЦК України дозволяє стверджувати про необхідність розмежовувати такі правові конструкції як «одержання права на спадкування наступною чергою» (частина друга статті 1258 ЦК України) та «зміну суб`єктного складу осіб, які набувають право на спадкування за законом». «Одержання права на спадкування наступною чергою» (частина друга статті 1258 ЦК України) стосується другої – п`ятої черг і пов`язується із такими негативними юридичними фактами як: відсутність спадкоємців попередньої черги; усунення спадкоємців попередньої черги від права на спадкування; неприйняття спадкоємцями попередньої черги спадщини; відмова від прийняття спадщини.

На «зміну суб`єктного склад осіб, які набувають право на спадкування за законом» в межах певної черги впливають так юридичні факти як: зміна черговості на підставі договору або рішення суду (стаття 1259 ЦК України); застосування правил про право представлення (стаття 1266 ЦК України); відмова спадкоємця від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за законом (частина друга статті 1274 ЦК України); спадкова трансмісія (стаття 1276 ЦК України); збереження правового зв`язку при усиновленні (частина третя статті 1260 ЦК України). Зміна суб`єктного складу осіб, які набувають право на спадкування за законом стосується першої – п`ятої черги.

Колегія суддів зазначила, що аналіз статті 1266 ЦК України свідчить, що спадкуванням за правом представлення – це такий порядок набуття права на спадкування за законом при якому спадкоємці п`ятої черги включаються до складу першої, другої чи третьої черги замість спадкоємця внаслідок того, що він помер до відкриття спадщини.

По своїй суті спадкування за правом представлення – це специфічний порядок набуття права на спадкування за законом, і він не є окремою підставою або видом спадкування. У такому разі суб`єктами спадкування за правом представлення будуть певні спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення надає можливість спадкоємцям п`ятої черги за законом переміститися у вищу чергу (першу, другу або третю чергу).

А відповідно до статті 1276 ЦК України якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття обов`язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія). Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він подовжується до трьох місяців (постанова від 19.06.2019 у справі № 729/1402/15-ц).

Джерело: Українське право
1210
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА