Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
23.10.2019
АВТОР: Закон і Бізнес

ВС высказался относительно соответствия копии документа, подтверждающего полномочия представителя

Суд может не принимать во внимание копию доверенности, если есть обоснованные сомнения относительно ее соответствия оригиналу. Такое заключение сделал ВС в постановлении №910/3699/18 , текст которого печатает «Закон и Бизнес».

Верховний Суд

Іменем України

Постанова

20 серпня 2019 року                          

м.Київ                             

№910/3699/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючий — КОНДРАТОВА І.Д.,
судді: ГУБЕНКО Н.М., КРОЛЕВЕЦЬ О.А.,

здійснивши перегляд у порядку письмового провадження касаційної скарги Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Свемон-Захід 1948» про зобов’язання виконати роботи та стягнення 3576875,28 грн.,

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. У березні 2018 року ПАТ «Укртрансгаз» звернулося до Господарського суду м.Києва з позовом до ТОВ «Свемон-Захід 1948» про зобов’язання виконати комплекс робіт на об’єкті «ВОЛЗ Червоний Донець — Краматорськ» (будівельні роботи), передбачений договором підряду від 15.07.2016 №1607000586 та додатковими угодами до нього, на загальну суму 10067106,60 грн., а також стягнення з відповідача штрафних санкцій на загальну суму 3576 875,28 грн., посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов’язань за договором.

2. Короткий зміст ухвали суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням ГСК у справі від 14.08.2018 №910/3699/18 в задоволенні позовних вимог ПАТ «Укртрансгаз» відмовлено повністю.

2.2. Додатковим рішенням ГСК від 4.09.2018 заяву ТОВ «Свемон-Захід 1948» задоволено частково. Стягнуто з АТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Свемон-Захід 1948» 24180,33 грн. витрат на професійну правничу допомогу. В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.

2.3. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 апеляційне провадження за апеляційними скаргами АТ «Укртрансгаз» на рішення ГСК від 14.08.2018 та додаткове рішення ГСК від 4.09.2018 у справі №910/3699/18 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.264 Господарського процесуального кодексу.

2.4. Закриваючи апеляційне провадження, суд апеляційної інстанції виходив, зокрема, з того, що після його відкриття виявилося, що апеляційну скаргу підписано особою, в якої відсутні повноваження на її підписання, оскільки:

1) обидві апеляційні скарги підписано представником АТ «Укртрансгаз» — Особою 1;

2) копія довіреності від 24.05.2018 №1-02, що додана до апеляційних скарг на підтвердження повноважень Особи 1, завірена провідним юристом Особою 3, який не має статусу адвоката;

3) із системного аналізу норм, закріплених у п.9 ч.1 ст.20 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.61 ГПК, вбачається, що посвідчення копій документів поданих стороною на підтвердження того чи іншого факту (обставини), зокрема підтвердження наявності повноважень на представництво інтересів сторони, є здійсненням процесуального представництва, яке, за законом, має вчинятися адвокатом;

4) додані скаржником до апеляційних скарг копії довіреностей, що посвідчені не адвокатом, не можуть уважатися належним доказом на підтвердження повноважень підписанта апеляційних скарг відповідно до стст.73—74, 76—79, 91 ГПК;

5) оригінал довіреності від 29.12.2018 №1-395 також не є належним доказом на підтвердження повноважень представника

Особи 1 на підписання та, відповідно, подання скарг, оскільки апеляційні скарги було подано у вересні та листопаді 2018 року, тобто дата подання скарг передує даті видачі наданої представником скаржника довіреності.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та виклад позиції інших учасників справи

3.1. 23.05.2019 АТ «Укртрансгаз» звернулося з касаційною скаргою на ухвалу ПАГС від 6.05.2019 у справі №910/3699/18, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

3.2. Скарга мотивована порушенням судом апеляційної інстанції норм процесуального законодавства, зокрема стст.60, 258, 264 ГПК. Скаржник наголошує, що довіреність видана представниці позивача Особі 1, при поданні апеляційної скарги була засвідчена відповідно до вимог п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003.

3.3. Заявник зазначає, що оскаржувана ухвала суперечить висновкам, викладеним в постанові Верховного Суду від 21.11.2018 у справі №804/8659/17, в якій зазначено, що під час вирішення питання відповідності копії документа, що підтверджує повноваження представника, необхідно уникати зайвого формалізму, як констатація відсутності в матеріалах справи (скарги) копії посадової інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа або відсутність у довіреності повноважень представника на засвідчення копій документів від імені довірителя.

3.4. Від відповідача відзиву на касаційну скаргу не надійшло.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

4. Мотиви, якими керується ВС, та застосоване законодавство

4.1. За приписами п.8 ч.2 ст.129 Конституції, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення.

4.2. Пунктом 2 ч.1 ст.264 ГПК встановлено, що суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати.

4.3. Відповідно до ст.1312 Конституції для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації та діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

4.4. У пп.11 п.161 розд.ХV «Перехідні положення» Конституції передбачено, що представництво відповідно до п.3 ч.1 ст.1311 та ст.1312 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у ВС та судах касаційної інстанції здійснюється з 1.01.2017; у судах апеляційної інстанції — з 1.01.2018; у судах першої інстанції — з 1.01.2019.

4.5. У ст.8 Конституції встановлено, що Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.

4.6. Отже, з 1.01.2018 представництво у суді апеляційної інстанції у провадженнях, розпочатих після 30.09.2016, має здійснюватися адвокатом. При цьому підписання та/або подання апеляційної скарги є процесуальними формами реалізації повноважень з представництва.

4.7. Як убачається з матеріалів справи, суд апеляційної інстанції не ставив під сумніви, що Особа 1 є адвокатом. Підставами для визнання відсутності у неї права підписувати апеляційну скаргу суд визнав — засвідчення неналежним чином копії довіреності від 24.05.2018 №1-02 (не адвокатом) та ненадання позивачем оригіналу довіреності від 24.05.2018 №1-02, копія якої додана до апеляційних скарг.

4.8. Відповідно до чч.3, 4 ст.60 ГПК довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.

4.9. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4.10. Згідно із чч.7 та 9 цієї статті оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи. У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

4.11. Відповідно до чч.1—3 ст.26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

4.12. Згідно з п.1 ч.3 ст.258 ГПК до апеляційної скарги додаються довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

4.13. Отже, право на подання і підписання апеляційної скарги має особисто керівник або представник на підставі довіреності, який є адвокатом. Копія довіреності може засвідчуватися суддею або у визначеному законом порядку. Крім того, при наявності в матеріалах справи копії довіреності або іншого документа, що посвідчує повноваження представника, останній при зверненні до суду з апеляційною скаргою може не подавати підтвердження своїх повноважень.

4.14. Суд апеляційної інстанції, закриваючи провадження у справі, безпідставно не взяв до уваги, що Особа 1 підписала позов і у справі на момент подання апеляційної скарги була інша копія довіреності на підтвердження повноважень представника — довіреність від 13.11.2017 №6-395 зі строком дії з 13.11.2017 до 31.12.2018. Окрім того, вже в суді апеляційної інстанції була надана копія довіреності від 19.09.2018 №1-224 зі строком дії з 19.09.2018 до 31.12.2019. Мотиви їх відхилення у постанові суду апеляційної інстанції не наведені.

4.15. Відповідно до ч.6 ст.91 ГПК, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

4.16. Отже, суд може не брати до уваги копії довіреності, якщо сторона не подала її оригіналу, але якщо в суду або в учасника сторони є обґрунтовані сумніви щодо відповідності поданої копії оригіналу.

4.17. ВС визнає, що перевірка повноважень представника сторони та подання суду документів, що їх підтверджують, має очевидну законну мету — забезпечити належне здійснення правосуддя.

4.18. Водночас у цій справі така обставина, як ненадання позивачем оригіналу довіреності від 24.05.2018 №1-02, не могла бути вирішальною і достатньою для того, щоб не брати до уваги цей документ. Суд апеляційної інстанції належним чином не обґрунтував, що саме викликає сумнів з приводу достовірності довіреності від 24.05.2018 №1-02, зважаючи на те, що Особа 1 підписала позов у справі, який був розглянутий судом першої інстанції, підтримала в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги в повному обсязі, в матеріалах справи є інші довіреності, які підтверджують повноваження представника (див. п.4.14 цієї постанови).

4.19. З огляду на попередню позицію ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, викладену у постанові від 21.06.2018 у справі №910/23196/17, про те, якщо в судове засідання апеляційного господарського суду від відповідача з’явився належний представник — адвокат, який підтримав вимоги апеляційної скарги в повному обсязі, то прийняття судом апеляційної скарги, яка підписана неналежним представником, за наявності вказаних обставин, не потягло за собою порушення чиїхось прав та не є належною підставою закриття апеляційного провадження, ВС вважає, що у цій справі Особа 1, яка є адвокатом і представником позивача з першої інстанції, тим більше є належним представником позивача. А висновок про те, що остання не є належним представником з підстав подання копії довіреності від 24.05.2018 №1-02, засвідченої іншим працівником позивача, який не є адвокатом, є помилковим.

5. Висновки ВС за результатами розгляду касаційної скарги

5.1. Відповідно до чч.3—4 ст.304 ГПК касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанції, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.

5.2. Згідно з ч.6 ст.310 ГПК підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

5.3. З огляду на те що суд апеляційної інстанції порушив норми п.2 ч.1 ст.264 ГПК, ухвалу апеляційної інстанції про закриття апеляційного провадження слід скасувати, а справу передати на розгляд ПАГС <…>.

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу АТ «Укртрансгаз» задовольнити.

Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 скасувати.

Справу передати на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Підтвердження повноважень Суд може не брати до уваги копії довіреності, але якщо є обґрунтовані сумніви щодо її відповідності оригіналу здійснивши перегляд у порядку письмового провадження касаційної

скарги Акціонерного товариства «Укртрансгаз» на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Свемон-Захід 1948» про зобов’язання виконати роботи та стягнення 3576875,28 грн.,

ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

1.1. У березні 2018 року ПАТ «Укртрансгаз» звернулося до Господарського суду м.Києва з позовом до ТОВ «Свемон-Захід 1948» про зобов’язання виконати комплекс робіт на об’єкті «ВОЛЗ Червоний Донець — Краматорськ» (будівельні роботи), передбачений договором підряду від 15.07.2016 №1607000586 та додатковими угодами до нього, на загальну суму 10067106,60 грн., а також стягнення з відповідача штрафних санкцій на загальну суму 3576 875,28 грн., посилаючись на неналежне виконання відповідачем своїх зобов’язань за договором.

2. Короткий зміст ухвали суду апеляційної інстанції

2.1. Рішенням ГСК у справі від 14.08.2018 №910/3699/18 в задоволенні позовних вимог ПАТ «Укртрансгаз» відмовлено повністю.

2.2. Додатковим рішенням ГСК від 4.09.2018 заяву ТОВ «Свемон-Захід 1948» задоволено частково. Стягнуто з АТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Свемон-Захід 1948» 24180,33 грн. витрат на професійну правничу допомогу. В іншій частині в задоволенні заяви відмовлено.

2.3. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 апеляційне провадження за апеляційними скаргами АТ «Укртрансгаз» на рішення ГСК від 14.08.2018 та додаткове рішення ГСК від 4.09.2018 у справі №910/3699/18 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.264 Господарського процесуального кодексу.

2.4. Закриваючи апеляційне провадження, суд апеляційної інстанції виходив, зокрема, з того, що після його відкриття виявилося, що апеляційну скаргу підписано особою, в якої відсутні повноваження на її підписання, оскільки:

1) обидві апеляційні скарги підписано представником АТ «Укртрансгаз» — Особою 1;

2) копія довіреності від 24.05.2018 №1-02, що додана до апеляційних скарг на підтвердження повноважень Особи 1, завірена провідним юристом Особою 3, який не має статусу адвоката;

3) із системного аналізу норм, закріплених у п.9 ч.1 ст.20 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.61 ГПК, вбачається, що посвідчення копій документів поданих стороною на підтвердження того чи іншого факту (обставини), зокрема підтвердження наявності повноважень на представництво інтересів сторони, є здійсненням процесуального представництва, яке, за законом, має вчинятися адвокатом;

4) додані скаржником до апеляційних скарг копії довіреностей, що посвідчені не адвокатом, не можуть уважатися належним доказом на підтвердження повноважень підписанта апеляційних скарг відповідно до стст.73—74, 76—79, 91 ГПК;

5) оригінал довіреності від 29.12.2018 №1-395 також не є належним доказом на підтвердження повноважень представника Особи 1 на підписання та, відповідно, подання скарг, оскільки апеляційні скарги було подано у вересні та листопаді 2018 року, тобто дата подання скарг передує даті видачі наданої представником скаржника довіреності.

3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та виклад позиції інших учасників справи

3.1. 23.05.2019 АТ «Укртрансгаз» звернулося з касаційною скаргою на ухвалу ПАГС від 6.05.2019 у справі №910/3699/18, в якій просить оскаржувану ухвалу скасувати, а справу направити до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду.

3.2. Скарга мотивована порушенням судом апеляційної інстанції норм процесуального законодавства, зокрема стст.60, 258, 264 ГПК. Скаржник наголошує, що довіреність видана представниці позивача Особі 1, при поданні апеляційної скарги була засвідчена відповідно до вимог п.5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації ДСТУ 4163-2003.

3.3. Заявник зазначає, що оскаржувана ухвала суперечить висновкам, викладеним в постанові Верховного Суду від 21.11.2018 у справі №804/8659/17, в якій зазначено, що під час вирішення питання відповідності копії документа, що підтверджує повноваження представника, необхідно уникати зайвого формалізму, як констатація відсутності в матеріалах справи (скарги) копії посадової інструкції особи, яка засвідчила копію відповідного документа або відсутність у довіреності повноважень представника на засвідчення копій документів від імені довірителя.

3.4. Від відповідача відзиву на касаційну скаргу не надійшло.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

4. Мотиви, якими керується ВС, та застосоване законодавство

4.1. За приписами п.8 ч.2 ст.129 Конституції, однією з основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення.

4.2. Пунктом 2 ч.1 ст.264 ГПК встановлено, що суд апеляційної інстанції закриває апеляційне провадження, якщо після відкриття апеляційного провадження виявилося, що апеляційну скаргу не підписано, подано особою, яка не має процесуальної дієздатності, або підписано особою, яка не має права її підписувати.

4.3. Відповідно до ст.1312 Конституції для надання професійної правничої допомоги

в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Засади організації та діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

4.4. У пп.11 п.161 розд.ХV «Перехідні положення» Конституції передбачено, що представництво відповідно до п.3 ч.1 ст.1311 та ст.1312 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у ВС та судах касаційної інстанції здійснюється з 1.01.2017; у судах апеляційної інстанції — з 1.01.2018; у судах першої інстанції — з 1.01.2019.

4.5. У ст.8 Конституції встановлено, що Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії.

4.6. Отже, з 1.01.2018 представництво у суді апеляційної інстанції у провадженнях, розпочатих після 30.09.2016, має здійснюватися адвокатом. При цьому підписання та/або подання апеляційної скарги є процесуальними формами реалізації повноважень з представництва.

4.7. Як убачається з матеріалів справи, суд апеляційної інстанції не ставив під сумніви, що Особа 1 є адвокатом. Підставами для визнання відсутності у неї права підписувати апеляційну скаргу суд визнав — засвідчення неналежним чином копії довіреності від 24.05.2018 №1-02 (не адвокатом) та ненадання позивачем оригіналу довіреності від 24.05.2018 №1-02, копія якої додана до апеляційних скарг.

4.8. Відповідно до чч.3, 4 ст.60 ГПК довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.

4.9. Повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4.10. Згідно із чч.7 та 9 цієї статті оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи. У разі подання представником до суду заяви, скарги, клопотання він додає довіреність або інший документ, що посвідчує його повноваження, якщо в справі немає підтвердження такого повноваження на момент подання відповідної заяви, скарги, клопотання.

4.11. Відповідно до чч.1—3 ст.26 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

4.12. Згідно з п.1 ч.3 ст.258 ГПК до апеляційної скарги додаються довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо скарга подана представником і в справі немає підтвердження його повноважень.

4.13. Отже, право на подання і підписання апеляційної скарги має особисто керівник або представник на підставі довіреності, який є адвокатом. Копія довіреності може засвідчуватися суддею або у визначеному законом порядку. Крім того, при наявності в матеріалах справи копії довіреності або іншого документа, що посвідчує повноваження представника, останній при зверненні до суду з апеляційною скаргою може не подавати підтвердження своїх повноважень.

4.14. Суд апеляційної інстанції, закриваючи провадження у справі, безпідставно не взяв до уваги, що Особа 1 підписала позов і у справі на момент подання апеляційної скарги була інша копія довіреності на підтвердження повноважень представника — довіреність

від 13.11.2017 №6-395 зі строком дії з 13.11.2017 до 31.12.2018. Окрім того, вже в суді апеляційної інстанції була надана копія довіреності від 19.09.2018 №1-224 зі строком дії з 19.09.2018 до 31.12.2019. Мотиви їх відхилення у постанові суду апеляційної інстанції не наведені.

4.15. Відповідно до ч.6 ст.91 ГПК, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

4.16. Отже, суд може не брати до уваги копії довіреності, якщо сторона не подала її оригіналу, але якщо в суду або в учасника сторони є обґрунтовані сумніви щодо відповідності поданої копії оригіналу.

4.17. ВС визнає, що перевірка повноважень представника сторони та подання суду документів, що їх підтверджують, має очевидну законну мету — забезпечити належне здійснення правосуддя.

4.18. Водночас у цій справі така обставина, як ненадання позивачем оригіналу довіреності від 24.05.2018 №1-02, не могла бути вирішальною і достатньою для того, щоб не брати до уваги цей документ. Суд апеляційної інстанції належним чином не обґрунтував, що саме викликає сумнів з приводу достовірності довіреності від 24.05.2018 №1-02, зважаючи на те, що Особа 1 підписала позов у справі, який був розглянутий судом першої інстанції, підтримала в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги в повному обсязі, в матеріалах справи є інші довіреності, які підтверджують повноваження представника (див. п.4.14 цієї постанови).

4.19. З огляду на попередню позицію ВС у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, викладену у постанові від 21.06.2018 у справі №910/23196/17, про те, якщо в судове засідання апеляційного господарського суду від відповідача з’явився належний представник — адвокат, який підтримав вимоги апеляційної скарги в повному обсязі, то прийняття судом апеляційної скарги, яка підписана неналежним представником, за наявності вказаних обставин, не потягло за собою порушення чиїхось прав та не є належною підставою закриття апеляційного провадження, ВС вважає, що у цій справі Особа 1, яка є адвокатом і представником позивача з першої інстанції, тим більше є належним представником позивача. А висновок про те, що остання не є належним представником з підстав подання копії довіреності від 24.05.2018 №1-02, засвідченої іншим працівником позивача, який не є адвокатом, є помилковим.

5. Висновки ВС за результатами розгляду касаційної скарги

5.1. Відповідно до чч.3—4 ст.304 ГПК касаційні скарги на ухвали судів першої чи апеляційної інстанції розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. У випадках скасування судом касаційної інстанції ухвал суду першої або апеляційної інстанції, які перешкоджають провадженню у справі, справа передається на розгляд суду першої або апеляційної інстанції.

5.2. Згідно з ч.6 ст.310 ГПК підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

5.3. З огляду на те що суд апеляційної інстанції порушив норми п.2 ч.1 ст.264 ГПК, ухвалу апеляційної інстанції про закриття апеляційного провадження слід скасувати, а справу передати на розгляд ПАГС <…>.

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу АТ «Укртрансгаз» задовольнити.

Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 6.05.2019 скасувати.

Справу передати на розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Джерело: Закон і Бізнес
701
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА