Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
13.08.2019
АВТОР: Українське право

ВС ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМАТИЧНУ НЕСПЛАТУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

Особи звернулись до суду з позовом до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору оренди землі.

Позивачі зазначали, що відповідно до пункту 10 договору оренди землі обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації. Всупереч умовам договору виплата орендної плати проводилась без урахування індексації, що призвело до невиплати орендної плати згідно з умовами договору протягом всього періоду оренди.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про відмову у задоволенні позову. Суд першої інстанції зазначив, що СТОВ сплачувало орендну плату з урахуванням коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі та без застосування індексів інфляції за рік, в якому проводиться виплата. Проте, на думку суду, це не є підставою для розірвання договорів оренди землі, оскільки це не є істотним порушенням умов договорів тому, що сплата орендної плати не в повному обсязі не позбавляє позивачів права звернутись до суду з відповідними вимогами про стягнення недоотриманої суми орендної плати.

Позивачі звернулись до суду касаційної інстанції та зазначали, що всупереч статті 21 Закону України «Про оренду землі» СТОВ сплачувало орендну плату за спірними договорам без проведення її індексації та індексу інфляції.

Тому відповідачем допущено систематичну несплату орендної плати, що відповідно до правового висновку Верховного Суду України у постанові від 12 грудня 2012 року у справі № 6-146цс12 є підставою для розірвання договорів оренди.

Верховний Суд дійшов висновку, що суди вірно вирішили спір по суті.

Суд зазначив, що у статті 141 Земельного кодексу України серед підстав припинення права користування земельною ділянкою, зокрема в пункті «д» частини першої цієї статті передбачено систематичну несплату земельного податку або орендної плати.

Разом з тим згідно із частиною другою статті 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

ВС роз’яснив, що системний аналіз зазначених положень законодавства, які регулюють відносини, пов`язані з орендою землі, зокрема, положень ЦК України, дає підстави зробити висновок, що при вирішенні питання щодо розірвання договору оренди з підстави, передбаченої пунктом «д» статті 141 ЗК України, застосуванню також підлягають положення частини другої статті 651 ЦК України, згідно якої необхідна наявність істотного порушення стороною договору.

Суд касаційної інстанції зазначив, що доводи касаційної скарги про те, що відповідач допустив систематичну несплату орендної плати, є безпідставними, оскільки за умовами договорів, укладених між сторонами, не передбачено внесення орендної плати із урахуванням індексу інфляції, за встановленими обставинами орендна плата вносилась відповідачем відповідно до умов договорів із урахуванням індексації нормативно грошової оцінки, тому посилання заявника про сплату відповідачем орендної плати не у повному обсязі (без урахування індексу інфляції), є необґрунтованим.

Також ВС визнав помилковими посилання заявника на положення статті 21 Закону України «Про оренду землі», як на підставу для висновку про необхідність сплати орендної плати із урахуванням індексу інфляції, оскільки указаною нормою встановлено, що обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

А умовами укладених між сторонами договорів передбачено інше: обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням індексації, тобто індексації нормативно грошової оцінки землі.

Разом з тим, ВС вказав на те, що судом першої інстанції було помилково вказано, що сплата орендної плати не у повному обсязі не є істотним порушенням умов договору та не є підставою для розірвання договорів оренди, проте це не призвело до неправильного вирішення спору, оскільки було встановлено, що відповідна орендна плата сплачувалася відповідачем повністю (постанова від 31.07.2019 у справі № 732/1709/16-ц).

Джерело: Українське право
985
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА