Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
22.08.2019
АВТОР: Українське право

ВС ВИЗНАЧИВ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ ТАКИМ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОНАННЮ

Особа позивалася до Банку, приватного нотаріуса щодо визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Позивач зазначала, що виконавчий напис не підлягає виконанню повністю, оскільки сума стягнутих із позивача процентів та штрафних санкцій перевищувала розмір тіла кредиту, стягнуті з неї судом кошти вона повністю сплатила Банку та не має заборгованості з погашення кредитних коштів, а банк безпідставно має намір двічі стягнути з неї кошти, які вже були сплачені кредитору в повному обсязі.

Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про часткове задоволення позовних вимог. Суди виходили з того, що заборгованість, яка вказана у виконавчому написі, не є безспірною, оскільки на час вчинення виконавчого напису судом уже розглядався спір про розмір заборгованості в порядку позовного провадження, що є підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Приватний нотаріус з рішеннями судів не погодився, оскільки вважав себе неналежним відповідачем у справі та відповідно вважав безпідставним стягнення судом з нього судового збору.

Верховний Суд касаційну скаргу приватного нотаріуса задовольнив, скасував судові рішення в частині задоволення позовних вимог до приватного нотаріуса та у задоволенні таких вимог відмовив.

Суд касаційної інстанції зазначив, що нотаріус є публічною особою, якій державою надано повноваження щодо посвідчення прав і фактів, які мають юридичне значення, та вчинення інших нотаріальних дій з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчиняючи нотаріальні дії, нотаріус діє неупереджено, він не може діяти в інтересах жодної з осіб – учасника нотаріальної дії. Нотаріус не стає учасником цивільних правовідносин між цими особами, а отже, не може порушувати цивільні права, які є змістом цих відносин. Відсутня і процесуальна заінтересованість нотаріуса в предметі спору та реалізації прийнятого рішення.

Спори за позовами про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, про повернення стягнутого за виконавчим написом вирішуються судом у порядку цивільного судочинства за позовами боржників або зазначених осіб до стягувачів, якщо однією зі сторін відповідного спору є фізична особа. За правилами цивільного судочинства як спір про право в позовному провадженні розглядаються позови про оскарження дій нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису, коли йдеться виключно про порушення нотаріусом правил вчинення відповідної нотаріальної дії і при цьому позивачем не порушується питання про захист права відповідно до положень цивільного законодавства.

Суд вказав, що нотаріус не може бути відповідачем у цій категорії справ, оскільки предметом позову є спір про право, зокрема позивач заперечує наявність у нього суми заборгованості перед кредитором, яка вказана у виконавчому написі.

Виходячи з норм Закону України «Про нотаріат», у нотаріуса немає спільних чи однорідних прав та обов`язків стосовно позивача. Нотаріус вчиняє нотаріальні дії від імені держави, тому в нього не можуть бути спільні чи однорідні права і обов`язки з особами, які звернулися до нього, або з особами, які вирішили, що їх права порушені нотаріальними діями.

Верховний Суд зауважив, що справи за спорами щодо оскарження вчинених нотаріусами виконавчих написів (про визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса) мають розглядатися судами за позовами боржників до стягувачів.

Відповідачем у таких справах є особа, на користь якої було вчинено виконавчий напис, яким було порушено право позивача. Тобто, цивільна відповідальність за незаконно вчинений виконавчий напис покладається не на нотаріуса, а на особу, яка зверталася за виконавчим написом. Сам же нотаріус може залучатися судами як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача (постанова від 14.08.2019 у справі № 519/77/18).

Джерело: Українське право
1317
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА