Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
08.07.2019
АВТОР: ECHR: Ukrainian Aspect

ЗАХИСТ ВЛАСНОСТІ: ПОСІБНИК ЄСПЛ ЗІ СТ. 1 ПРОТОКОЛУ №1 ДО КОНВЕНЦІЇ ПЕРЕКЛАДЕНО УКРАЇНСЬКОЮ

Основні принципи та відповідні прецеденти зі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до 31 серпня 2018 року було проаналізовано та узагальнено у посібнику «Захист власності».

Посібник, підготовлений Директоратом юрисконсультів, є частиною серії «Посібники із застосування Конвенції», опублікованої Європейським судом з прав людини та для інформування практикуючих юристів про основні постанови та рішення, прийняті Страсбурзьким судом, передає інформаційний ресурс ECHR: Ukrainian Aspect.

Переклад посібника «Захист власності» українською мовою здійснили Олександр Дроздов, Вероніка Плотнікова, Олена Дроздова, Олександр Вінський, Юлія Ісаєва.

Метою видання є надання інформації щодо найважливіших рішень з цього питання, прийнятих Європейським судом з прав людини від його заснування до 31 серпня 2018 року. В ньому викладені основні принципи, створені у прецедентному праві Суду, разом з відповідними прецедентами. Наведене прецедентне право є вибірковим: воно складається з провідних, важливих і останніх ухвал і рішень.

Рішення ЄСПЛ фактично слугують не лише для вирішення справ, направлених до Суду, але, взагалі, для роз’яснення, захисту та розвитку правил, встановлених Конвенцією, що сприяє дотриманню державами зобов’язань, які вони взяли на себе як Договірні Сторони. Таким чином, місія системи, створеної Конвенцією, полягає у визначенні питань державної політики в загальних інтересах, що підвищує стандарти захисту прав людини та розширює судову практику в сфері прав людини у всьому суспільстві держав-членів Конвенції.

За своєю структурою Посібник «Захист власності» складається з двох частин:

Розділ «Загальні питання» охоплює проблеми:

A. Застосовність статті 1 Протоколу N 1, у якому розглянуті питання поняття «майно» та його автономне значення, захист майна та законні очікування. Крім цього проведено докладний аналіз різних видів майна та інших майнових інтересів, а саме, вимоги та борги за рішенням суду, акції компанії та інші фінансові інструменти, професійні клієнти, ліцензії на ведення бізнесу, майбутні доходи, інтелектуальна власність, оренда нерухомості та житлові права, соціальне забезпечення / пенсії, знищення майна в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту – необхідний рівень доведення.

B. Втручання в право на мирне користування власністю включає в себе підхід «три правила» (позбавлення власності, контроль за користуванням та загальне правило) принцип законності, суспільний і загальний інтерес, пропорційність (співмірність) та суміжні питання (справедливий баланс, компенсація, межі дозволеного втручання або обмеження прав особи державою (процедурні чинники, вибір заходів, основні питання, що стосуються тесту справедливого балансу, питання, що стосуються заявника, компенсація за втручання у власність, як елемент справедливого балансу.

С. Позитивні зобов’язання Держав-учасниць Конвенції (горизонтальний ефект – перешкоди приватних осіб, заходи щодо відновлення порушеного права та виконавче провадження (виконання судових рішень).

D. Взаємозв’язок між статтею 1 Протоколу 1 та іншими статтями Конвенції: статті 2 (Право на життя), 3 (Заборона катування), 4 (Заборона рабства і примусової праці), 6 (Право на справедливий суд), 7 (Ніякого покарання без закону), 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (Свобода вираження поглядів), 11 (Свобода зібрань та об’єднання), 13 (Право на ефективний засіб юридичного захисту),14 (Заборона дискримінації).

Розділ «Окремі питання» присвячено, зокрема проблемам оренди та оплати житла, справам про соціальні виплати, банківським справам, оподаткуванню, землевпорядкуванню, конфіскації у кримінальному провадженні, реституції власності, державним компаніям, суворо обмежувальним заходам, та праву Європейського Союзу.

Переглянути та завантажити посібник ЄСПЛ «Право власності» українською мовою можна за посиланням.

Джерело: ECHR: Ukrainian Aspect
462
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА