Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
19.07.2021
АВТОР: Вікторія Бочарова

Закон про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг: основні положення

Як раніше запевнив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн презентації цифрових паспортів у мобільному застосунку «Дія»: «Уряд продовжуватиме курс на цифровізацію. Розуміючи цей тренд, ми закладаємо його в основу державної стратегії трансформації. Ми будемо реалізовувати ці стратегії трансформації в усіх сферах. І говоримо не тільки про водійські права та паспорти», – сказав Шмигаль.

Так, Верховна Рада України, підтримуючи обраний вектор цифровізації в усіх сферах та гасло «Держава у смартфоні», 15 липня 2021 року прийняла Закон «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» № 5495, який наразі готується на підпис.

Метою розробки цього Закону є необхідність законодавчого визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання електронних публічних послуг, а також особливостей їх надання.

Законом № 5495 введено нові терміни, такі як «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», «публічна послуга», інших термінів, пов’язаних з наданням (отриманням) електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості їх надання.

Зокрема, за визначенням цього Закону, електронна публічна послуга – послуга, що надається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, у тому числі адміністративна послуга (у тому числі в автоматичному режимі), яка надається з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем на підставі заяви (звернення, запиту), поданої у електронній формі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) або без подання такої заяви (звернення, запиту).

Постає питання: які особливості надання публічних (електронних публічних) послуг визначає цей Закон?

Перша особливість: у разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги.

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, отримуються суб’єктом надання публічних (електронних публічних) послуг без участі суб’єкта звернення, на підставі зазначених у заяві (зверненні, запиті) відомостей шляхом доступу суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем через систему електронної взаємодії цих систем у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Друга: у разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів та/або інформації, що не міститься в інформаційно-телекомунікаційних системах, які видані/створені або перебувають у володінні та/або користуванні, та/або розпорядженні суб’єкта надання публічних (електронних публічних) послуг, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві (зверненні, запиті) про надання публічної (електронної публічної) послуги зазначаються відомості, необхідні для надання такої послуги, або до такої заяви додаються копії відповідних документів, засвідчені підписом суб’єкта звернення.

У такому випадку суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг або програмні засоби відповідної інформаційно-телекомунікаційної системи в автоматичному режимі надсилають до суб’єкта, який видав документ (правонаступнику, а в разі його відсутності – суб’єкту, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, відповідному державному нотаріальному архіву), запит щодо підтвердження видачі такого документа та/або достовірності відомостей через систему електронної взаємодії електронних ресурсів.

І нарешті: у разі якщо законодавством для отримання публічної (електронної публічної) послуги вимагається подання документів у паперовій формі, такі документи можуть подаватися у формі електронного відображення інформації, що міститься у відповідному документі, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (у тому числі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг).

Також Закон № 5495 вносить зміни до раніше прийнятого Закону України «Про адміністративні послуги», необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.

Перелік публічних (електронних публічних) послуг визначається Кабінетом міністрів України, крім випадків, якщо такі вимоги визначені законом, що регулює надання відповідної послуги.

З метою реалізації Закону № 5495, парламент доручив уряду у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

  • затвердити план заходів щодо переведення публічних послуг в електронну форму;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Таким чином, будемо сподіватися, що нарешті значно знизяться прояви бюрократизму в системі державного управління, високий рівень якого нині стоїть на заваді демократичним перетворенням, які покликані забезпечувати дотримання правових засад реалізації прав і свобод, законних інтересів людини та громадянина в сучасному суспільстві.

Джерело: Судово - юридична газета
43
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА