Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
09.09.2021
АВТОР: Надія Гришанова, провідний юрист-аналітик

Закон про віртуальні активи прийнято: основні положення

8 вересня, Верховна Рада прийняла Закон (проект № 3637) «Про віртуальні активи».

Згідно з текстом законопроекту до другого читання (зі змінами 15.07.2021) прийнятий Закон регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначає права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів.

Законом визначено поняття «віртуальний актив» – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. Існування та оборотоздатність віртуального активу забезпечується системою забезпечення обороту віртуальних активів. Віртуальний актив може посвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Правовий статус віртуальних активів

Віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обороту яких визначаються Цивільним кодексом та цим Законом. Віртуальні активи можуть бути незабезпеченими або забезпеченими.

Незабезпечені віртуальні активи майнових прав не посвідчують.

Забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові права, зокрема права вимоги на інші об’єкти цивільних прав.

Під забезпеченням віртуального активу розуміється посвідчення ним майнових прав, зокрема прав вимоги на інші об’єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов’язання. Під посвідченням майнових прав розуміється підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об’єкт забезпечення.

Об’єктом забезпечення віртуального активу є інший об’єкт цивільних прав, права вимоги на який посвідчує такий віртуальний актив. Об’єкт забезпечення віртуального активу визначається правочином, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Майнові права, зокрема права вимоги, на об’єкт забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу.

Фінансовими віртуальними активами є:

  • емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями;

  • емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом.

Віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

Право власності на віртуальний актив, правочини з віртуальними активами

Право власності на віртуальний актив набувається за фактом створення віртуального активу, вчинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду і засвідчується володінням ключа такого віртуального активу, крім визначених випадків.

Умови набуття, умови переходу та обсяг прав на віртуальні активи можуть виражатися у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів, у межах якої здійснюється оборот віртуальних активів.

Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активукрім випадків, якщо:

1) ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні у третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу;

2) віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до закону або рішення суду, що набрало законної сили;

3) ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.

У разі відсутності рішення суду, яким встановлено інше та яке набрало законної сили в Україні, вважається, що будь-яка особа, якій віртуальний актив належав у минулому, на законних підставах мала та має право власності на цей віртуальний актив протягом усього строку володіння ключем віртуального активу щодо такого активу.

Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передачі права власності на віртуальний актив.

Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксується у системі забезпечення обороту віртуальних активів.

Закон визначає також загальні принципи державного регулювання обороту віртуальних активів, а також повноваження Нацбанку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обороту віртуальних активів.

Діяльність постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів

Суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право провадити діяльність постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, за умови виконання вимог, визначених цим Законом.

Діяльність постачальників послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, допускається виключно за умови отримання дозволу на надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів відповідного виду, визначеного цим Законом.

Суб’єктам господарювання дозволяється провадити більше одного виду діяльності постачальника послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, за умови отримання дозволу на надання кожного відповідного виду послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів.

Законом внесено зміни до низки законодавчих актів. Зокрема, розділ ІІІ Цивільного кодексу доповнено главою 15-1 «Віртуальні активи».

Документ набирає чинності з дня набрання чинності Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього Закону.

Джерело: ЮРЛІГА
31
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА