Новини
Останні події, новини зі світу юриспруденції,
інформаційні статті
27.08.2021
АВТОР: ADVOKAT POST

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ ВИСНОВКІВ ВП З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ОБУМОВЛЮВАТИМЕ ВИХІД ЗА МЕЖІ ПОВНОВАЖЕНЬ КАСАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ ККС ТА СУПЕРЕЧИТИМЕ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Передаючи кримінальне провадження на розгляд об’єднаної палати, колегія суддів в ухвалі про таку передачу має зазначити, від якого саме правового висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів з іншої судової палати або у складі іншої палати, вона вважає за необхідне відступити.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду ОСОБА_1 засуджено за ч. 1 ст. 286 КК до покарання у виді штрафу в розмірі 3 400 грн. Постановлено стягнути з ОСОБА_1 на користь потерпілого ОСОБА_2 61 698 грн у рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 20 000 грн у рахунок відшкодування моральної шкоди.

Апеляційний суду вказаний вирок залишив без зміни.

Підстави для передачі на розгляд ОП: Перша судова палата ККС передала вказане кримінальне провадження на підставі ч. 2 ст. 434-1 КПК на розгляд ОП.
Таке рішення колегія суддів прийняла у зв’язку з тим, що вважала за необхідне
відступити від висновків про застосування норм права в подібних правовідносинах, викладених у постановах колегій суддів Другої судової палати ККС від 16.01.2020 (справа No 756/399/18, провадження No 51-4731км19), від 29.10.2019 (справа No 133/1041/17, провадження No 51-2909км19), від 30.08.2018 (справа No 732/865/16-к, провадження No 51-2568км18) та від 17.10.2019 (справа No 401/1688/17, провадження No 51-8184км18).

При цьому колегія суддів висловила міркування, що рішення місцевого суду у вироку про стягнення завданої шкоди із засудженого, а не зі страховика у вказаному кримінальному провадженні не суперечить вимогам цивільного законодавства, проте вважала за необхідне відступити від правового висновку, викладеного раніше в постановах ККС, оскільки за подібних правовідносин у них прийнято різні рішення, однак з посиланням в усіх випадках на постанову ВП від 04.07.2018 у справі No 755/18006/15-ц.

Позиція ОП: матеріали кримінального провадження повернуто на розгляд колегії суддів Першої судової палати ККС для прийняття рішення по суті.

Обґрунтування позиції ОП: з урахуванням положень ч. 2 ст. 434 -1 КПК обов’язковими умовами, сукупність яких слугує підставою для передачі кримінального провадження на розгляд ОП, є такі: 1) необхідність відступити від висновку, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії суддів з іншої судової палати або у складі іншої палати; 2) подібність правовідносин, за яких було неоднаково застосовано норми права.

При передачі матеріалів провадження на розгляд ОП колегія суддів Першої судової палати ККС не дотрималася зазначених вимог закону.

Передаючи дане кримінальне провадження на розгляд ОП, колегія суддів не вказує, від якого саме висновку і щодо застосування якої саме норми права вважає за необхідне відступити. Зокрема, у постановах колегії суддів Другої судової палати ККС від 16.01.2020 (справа No 756/399/18, провадження No 51-4731км19) та від 29.10.2019 (справа No 133/1041/17, провадження No 51-2909км19) рішення нижчестоящих судів про покладення обов’язку відшкодування матеріальної шкоди на засудженого, відповідальність якого була застрахована, скасовано в частині вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні та призначено новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства. У вказаних судових рішеннях не сформульовано правового висновку, а лише констатовано, що суди першої та апеляційної інстанцій у ході розгляду справи не врахували при вирішенні окресленого питання положення правового висновку, викладеного в п. 69 постанови ВП від 04.07.2018 у справі No 755/18006/15-ц, який має такий зміст: «У випадках, коли деліктні відносини поєднуються з відносинами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, боржником у деліктному зобов’язанні в межах суми страхового відшкодування виступає страховик завдавача шкоди. Цей страховик, хоч і не завдав шкоди, але є зобов’язаним суб’єктом перед потерпілим, якому він виплачує страхове відшкодування замість завдавача шкоди у передбаченому Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» порядку».

Так само відсутній правовий висновок і в постановах колегій суддів Другої судової палати ККС від 30.08.2018 (справа No 732/865/16-к, провадження No 51-2568км18) та від 17.10.2019 (справа No 401/1688/17, провадження No 51-8184км18), якими були залишені без задоволення касаційні скарги страхових компаній на судові рішення про стягнення з них матеріальної та моральної шкоди, завданої потерпілому внаслідок ДТП. У вказаних постановах також міститься посилання на застосування вже згадуваного правового висновку ВП.

Таким чином, посилаючись в ухвалі про передачу кримінального провадження на розгляд ОП на необхідність відступу від правового висновку, викладеного раніше в зазначених рішеннях ККС, колегія суддів Першої судової палати фактично порушила питання, яке наразі не може бути предметом розгляду ОП і підлягає вирішенню при перегляді цього кримінального провадження в порядку касаційної процедури за правилами статей 433, 434 КПК.

Той факт, що всі згадані судові рішення попри їхній різний зміст містять посилання на правовий висновок ВП про застосування норм цивільного та цивільного процесуального права, не є підставою для розгляду кримінального провадження ОП, оскільки це суперечитиме принципу правової визначеності, а також обумовлюватиме вихід за межі повноважень касаційної процедури ККС, у межах якої не можливе заперечення правильності висновків ВП з питань застосування норм права цивільної юрисдикції.

Непогодження колегії суддів, яка передала провадження на розгляд ОП, із вказаними постановами касаційного суду фактично є непогодженням з правовим висновком ВП, викладеним у постанові від 04.07.2018 у справі No755/18006/15-ц.

Колегія суддів ОП також вважає за необхідне звернути увагу на судові рішення ВП, у яких також містяться висновки про застосування цивільних та цивільних процесуальних норм, які узгоджуються з правовим висновком, викладеним у постанові ВП від 04.07.2018 у справі No 755/18006/15-ц, і також мають бути враховані при вирішенні цивільного позову у кримінальному провадженні, якщо за обставинами провадження деліктні відносини поєднуються з відносинами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (постанови від 03.10.2018, справа No 769/15471/15-ц, від 20.02.2020, справа No 753/15214/16-ц, від 12.12.2018, справа No 570/3439/16-ц).

Детальніше з текстом ухвали ВС від 07.06.2021 у справі No 350/1746/18 (провадження No 51-2182кмо20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97628514

Джерело: ADVOKAT POST
278
ВСІ НОВИНИ НАСТУПНА НОВИНА