Гончаренко Юлія

Адвокат

ОСВІТА

2013 р. – 2019 р. – студентка факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія».

У 2019 році отримала диплом магістра права з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» Національного університету «Одеська юридична академія».

Тема дипломної роботи: «Ювенальна кримінологія як окрема галузь кримінологічного знання».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 26.01.2015 по 28.02.2015 р. - учбова практика в прокуратурі Баштанського району Миколаївської області;

З 29.06.2016 по 30.07.2017 р. - виробнича практика в Баштанській місцевій прокуратурі Миколаївської області;

З 22.01.2018 по 23.02.2018 р. - переддипломна практика в Баштанській місцевій прокуратурі Миколаївської області.

26 квітня 2018 року – брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році, тема роботи: «Можливості системи ювенальної юстиції в попередженні злочинності неповнолітніх» (дійшла до другого етапу другого туру).

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Співвідношення функцій прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві. /Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали V Міжнародної наукової конференції. (14 листопада 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова ; відп. за вип. М. М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015. – 348 с. (С. 38 – 40).
  2. Актуальні проблеми впровадження ювенальної юстиції в Україні. / Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (28 листопада 2015 р., м. Одеса) : у 3 т. Т.3 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – 332. с. (С. 89 - 91).
  3. Проблеми збереження адвокатської таємниці відповідно до процесуального законодавства України. /Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (10 листопада 2017 р., м. Одеса) / відп. ред. Н. М. Бакаянова, Є. С. Хижняк. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 792 с. (С. 460 - 462).
  4. Можливості системи ювенальної юстиції в попередженні злочинності неповнолітніх. / Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (18 листопада 2017 р., м. Одеса) / за ред. Г. О. Ульянової ; уклад.: Ю. Д. Батан, М. В. Сиротко [та ін.]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 640 с. (С. 206 - 208).
  5. Особливості тактики проведення допиту неповнолітніх. / Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації досудового розслідування: матеріали ІІІ Дистанційної наукової конференції до 20-річчя НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права (11 грудня 2017 р., м. Одеса) / відп. за вип.: В. В. Тіщенко, І. В. Гловюк, Ю. О. Гресь ; Нац. ун-т «Одес. юр. акад.». – Одеса : Юридична література, 2017. – 264 с. (С. 72 - 74).
Електронна пошта:goncharenkojulia@barristers.org.ua