Троян Олександр

Помічник адвоката

ОСВІТА

У 2018 році отримав диплом магістра права Національного університету "Одеська юридична академія" (Факультет адвокатури) за спеціальністю «Правознавство».

Тема дипломної роботи: «Вчення про позов у цивільному процесуальному праві».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • З 12.05.2014 по 27.05.2014 р. та з 02.02.2015 по 28.02.2015 р. - навчально-ознайомча та виробнича практика в Одеському державному нотаріальному архіві;
 • З 07.06.2016 р. по жовтень 2016 р. – молодший юрист Юридичної фірми «Прайм Юріс»;
 • З жовтня 2016 р. по грудень 2016 р. – молодший юрист Адвокатського об’єднання «Пономаренко та партнери»;
 • З 15 грудня 2016 р. по сьогоднішній день - помічник адвоката Пономаренко Дениса Васильовича, партнера Адвокатського об’єднання «Barristers».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1.    Розвиток адвокатської діяльності в Україні в період формування радянської державності та права (1917-1920 рр.) /Адвокатура: минуле та сучасність: матеріали VМіжнародної наукової конференції (14 листопада 2015 р., м. Одеса) / уклад. : І. В. Гловюк, О. В. Малахова, Л. Ю. Чекмарьова; відп. за вип. М. М. Стоянов. – Одеса : Юридична література, 2015 – 348 с.
 2.    Политический проект Ивана Выговского и проблемы его реализации /Матеріали XVIII Звітної студентської наукової конференції(16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 3 т. Т. 1/ відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – 476 с.
 3.    Сравнительный анализ национал-социализма и итальянского фашизма /Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». 1 травня 2015 року. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2015. – 182 с.
 4.    Правовое регулирование охраны лесов на международном и национальном уровне /Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (29 листопада 2014 р., м. Одеса): у 3 т. Т 2/ - Одеса: Юридичналітература, 2014. – 464 с.
 5.    Особенности функционирования института судебного представительства и защиты в период расцвета тоталитарной государственности в УССР /Адвокатура: минуле та сучасність: матер. IVміжнародної наукової конференції адвокатів, молодих вчених, аспірантів та студентів.(22 листопада 2014 р., м. Одеса) / Херсон: 2014 – 416 с.
 6.    Зарождение и развитие института консульства /Міжнародне право: delege praeterita, instanti, futurа: матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених(Одеса, 21 листопада 2014 р.) – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – 316 с.
 7.    Особенности функционирования института судебного представительства и защиты в период расцвета тоталитарной государственности в УССР /Адвокатура: минуле та сучасність: матер. IІІ міжнародної наукової конференції адвокатів, молодих вчених, аспірантів та студентів.(1 березня 2014 р., м. Одеса) / Одеса: Видавничий дім «Гельветика» – 344 с.
 8.    Кодификация гражданского и гражданско-процессуального права в годы «перестройки» /Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції(30 листопада 2013 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1/- Одеса: Юридична література, 2013 – 572 с.
Електронна пошта:troyan@barristers.org.ua