Наші послуги

BARRISTERS

Mіжнародна компанія адвокатів, що спеціалізується на широкому спектрі юридичних послуг, зокрема і на території Європейського Союзу та Великої Британії, що полягає у:

Юридичному обслуговуванні бізнесу: 

 • реєстрація юридичних осіб
  будь-якої організаційної форми
 • пошук зручного мерчанту
  (платіжного провайдера
 • юридичний супровід в господарських та цивільних спорах
 • юридичний супровід угод M&A
 • реєстрація торговельних
  марок, сертифікація,
  нотифікація продукції,
  отримання номерів EORI
 • міжнародний арбітраж
 • пошук інвесторів, інвестиційних
  програм, супровід інвестиційної
 • юридичний супровід у тендерах,
  організованих ООН та НАТО,
  пошук під запит цікавих
  тендерів для бізнесу від ООН та
  НАТО
  діяльності

Юридичному обслуговуванні фізичних осіб: 

 • юридичний супровід легалізації
  проживання (отримання права
  на проживання у країнах ЄС
 • юридичні консультації та
  представництво у сімейних,
  цивільних та адміністративних спорах
 • захист та представництво у
  кримінальних провадження на
  будь-яких стадіях
 • допомога у
  працевлаштуванні

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

Правова допомога як в межах досудового розслідування, так і під час розгляду справ в судах всіх інстанцій, в Конституційному суді України, в Європейському суді з прав людини

 • Супровід під час окремих слідчих (розшукових)
  дій та підготовка клієнта до них
 • Захист майна та активів, виведення їх з-під
  арешту
 • Відшкодування шкоди, завданої незаконними
  діями державних органів під час кримінальних
  проваджень
 • Захист підозрюваних, обвинувачених, засуджених
 • Захист бізнесу та антирейдерська практика
 • Супровід службових перевірок 
 • Розслідування протиправних дій працівників та
  партнерів компанії (в тому числі розслідування
  фінансового шахрайства -forensic)
 • Сompliance-аудит на предмет дотримання
  антикорупційного законодавства,
  розробка антикорупційної програми
 • Індивідуальні та колективні тренінги, практичні
  ворк-шопи та лекції про першочергові способи
  реагування на дії уповноважених осіб
  правоохоронних органів при здійсненні ними
  слідчих та процесуальних дій.
 • Представництво потерпілих та свідків
 • Захист та представництво у справах
  White-collar crime (економічні, службові та
  корупційні злочини)
 • Захист в екстрадиційних провадженнях, під
  час транскордонних переслідувань
 • Представництво інтересів юридичних осіб
  в кримінальних провадженнях
   
 • Проведення перевірки наявності ризиків
  проникнення в систему безпеки, в тому
  числі в бази даних компанії для виявлення
  вразливих місць та можливості їх викрадення
  та подальше використання кіберзлочинцями
 • Маємо в складі адвокатів-спеціалістів в
  галузі Міжнародного кримінального та
  міжнародного гуманітарного права
 • Захист та представництво у справах,
  повʼязаних із проходженням військової
  служби

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Консультування з питань оподаткування, супровід податкових перевірок, проведення юридичного аудиту діяльності платників податків та оскарження рішень податкових органів;

 • Надання правової допомоги з питань
  землі, нерухомості та будівництва
 • Супровід публічних закупівель, спори
  з Антимонопольним комітетом України
 • Надання правової допомоги з питань,
  повʼязаних з публічною службою
 • Оскарження рішень атестаційних,
  конкурсних, медико-соціальних експертних, військово-лікарських комісій
 • Надання правової допомоги з питань,
  повʼязаних з виборчим процесом
 • Митні спори
 • Надання правової допомоги з питань
  громадянства та міграції
   
 • Оскарження інших рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних
  актів), дій чи бездіяльності суб’єктів
  владних повноважень
   

ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Надання консультацій, представництво в державних органах та судах всіх інстанцій, позасудове врегулювання спорів шляхом медіації, правова допомога на стадії виконання судових рішень

 • Відшкодування майнової та моральної
  шкоди
 • Справи з питань дієздатності
 • Справи, повʼязані із статусом осіб, зниклих
  безвісти, та визнанням осіб безвісно відсутніми
 • Надання правової допомоги з питань землі,
  нерухомості та будівництва
 • Захист права власності в усіх його формах
 • Договірні правовідносини та спори, що з
  них виникають
 • Житлові справи та приватизація
 • Шлюбно - сімейні та спадкові справи
 • Захист прав учасників трудових відносин
 • Надання правової допомоги з питань страхування
 • Захист прав учасників дорожнього руху
 • Захист честі, гідності та ділової репутації,
  визнання інформації недостовірною та її
  спростування
 • Право інтелектуальної власності
 • Надання правової допомоги з питань громадянства та міграції
 • Захист персональних даних

СУПРОВІД ТА ЗАХИСТ БІЗНЕСУ

Консалтинг щодо поточних юридичних питань компанії та представництво інтересів під час вирішення спорів

 • Комплексне абонентське обслуговування
  бізнесу на постійній основі
 • Реєстрація суб`єктів господарювання та
  громадських формувань, злиття та поглинання
 • Compliance-аудит на предмет дотримання
  антикорупційного, антимонопольного, податкового,
  трудового та медичного законодавства
 • Юридичний захист комерційної таємниці та
  конфіденційної інформації, розробка
  NDA-контрактів
 • Реєстрація та захист прав інтелектуальної
  власності
 • Господарські та корпоративні спори 
 • Податкові спори та супровід під час здійснення
  перевірок контролюючими органами
 • Супровід участі в публічних закупівлях
  (проведення аудиту потенційного замовника
  або постачальника послуг/товарів)
  та пост-моніторинг постачальників, які систематично беруть
  участь у публічних (тендерних) закупівлях
  замовника на предмет добросовісності,
  притягнення їх до юридичної відповідальності
  (захист від недобросовісних постачальників
  тощо
 • Антимонопольне та конкурентне право
 • Супровід службових перевірок, розслідування протиправних дій працівників та
  партнерів компанії (в тому числі розслідування фінансового шахрайства -forensic);
 • Перевірка контрагентів (due diligence)
 • Міжнародний арбітраж 
 • Ліцензування та дозвільні процедури 
 • Надання правової допомоги з питань землі,
  нерухомості та будівництва
   
 • Юридичне консультування з питань,
  повʼязаних з цінними паперами
   
 • Правова допомога у справах про банкрутство 
 • Захист майна та активів компанії, виведення
  їх з-під арешту, антирейдерська практика
   
 • Індивідуальні та колективні тренінги, практичні
  ворк-шопи та лекції про першочергові
  способи реагування працівниками компанії
  на дії уповноважених осіб правоохоронних
  органів при здійсненні ними слідчих та
  процесуальних дій.
   
 • Практика кібербезпеки, проведення
  перевірки ризиків проникнення в бази
  даних компаніїпроцесуальних дій.

Внаслідок повномасштабного вторгнення наша команда пропонує також наступні послуги:

 • Правовий супровід повної або часткової релокації бізнесу в безпечні регіони
  Західної України та за кордон
 • Розробка стратегії подальших дій з
  метою мінімізації негативних наслідків
  впровадження воєнного стану для
  бізнесу
 • Швидка реєстрація юридичних осіб
  (внесення змін до установчих документів) як на території України, так і за
  кордоном
 • Захист та відновлення порушених прав
  бізнесу внаслідок вчинення воєнних
  злочинів: документування завданих
  збитків, внаслідок військових дій з метою
  відшкодування завданих збитків будьякому майну, приналежному бізнесу
 • Урегулювання трудових правовідносин
  та спорів, повʼязаних із оформленням
  працівників в умовах воєнного стану.

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З BARRISTERS

 • відкрили єдину в Україні практику з
  кібербезпеки, спеціалісти якої проводять «penetration testing» - перевірку наявності ризиків проникнення в
  систему безпеки, в тому числі бази
  даних компанії для виявлення вразливих місць та можливості їх викрадення та подальше використання
  кіберзлочинцями
 • маємо в складі сертифікованих фахівців Association of Certified Fraud
  Examiners, які спеціалізуються на комплексному проводенні fraud-аудиту
 • є засновниками Комісії з питань
  захисту бізнесу при Асоціації
  «Український національний комітет
  Міжнародної Торгової Палати» (ICC Ukraine)
 • входимо до ряду бізнес-асоціацій:
  Польсько-українська господарча
  палата, Китайська торгова асоціація,
  Канадсько-українська торгова палата тощо
 • проводимо тренінги та вебінари для
  менеджменту та працівників компаній з
  моделюванням кризових ситуацій

 • надаємо послуги корпоративного
  секретаря та спеціаліста з торгівлі
  цінними паперами
 • встановили партнерство з британською, польською та турецькою юридичними фірмами, міжнародним
  європейським холдингом F1 Family
  Holding
 • наші адвокати є членами міжнародних профільних асоціацій
  International Bar Association, European
  Criminal Bar Association, European
  Fraud and Compliance Lawyers,
  Association of Certified Fraud Examiners
 • несемо соціальну функцію, надаючи
  правову допомогу військовим різних
  формувань, ведучи обмін полоненими
 • на зв’язку 24/7
 • забезпечуємо медіа-супровід кейсів
  (за потреби).

Ми не схожі на більшість юридичних фірм — ми адвокати зі своїм стилем і почерком. Ми маємо
системний підхід, ідемо до кінця, сміливо, вміло і впевнено використовуємо всі передбачені законом можливості для всебічного захисту клієнта.

Напишiть нам

Потрібна консультацiя — звертайтесь