Кримiнальнi справи

Кримiнальнi справи

Сукупність процесуальних дій, що вчиняються компетентними
правоохоронними органам у зв'язку із вчиненням злочину.

Кримiнальнi справи

Одним із основних напрямків діяльності Адвокатського об’єднання є надання правової допомоги в кримінальних справах.

Кримінальні справи є одним із найскладніших напрямків діяльності адвоката, так як саме в них діяльність адвоката є найбільш відповідальною. Адвокат здійснює безпосередній захист людини, її свобод, майбутнього. А протиставляється адвокату, в його захисті, ціла система органів державної влади, які, на жаль, в більшості випадків є необ’єктивними та заздалегідь упередженими в своїх діях. На плечах адвоката величезна відповідальність, а відтак величезні вимоги та стандарти до такої діяльності.

Адвокати нашого об’єднання мають величезний позитивний досвід та практику здійснення захисту у різних категоріях кримінальних справ.

За роки своєї практики наші адвокати приймали і продовжують приймати участь в багатьох резонансних кримінальних справах. Однак, при цьому, ми ніколи не ставимо стандарти нашої роботи в резонансних справах вище ніж у справах, які не набули резонансу та не є такими. Так як для нас кожна справа, кожен клієнт, кожна людина, яка потребує нашої допомоги є однаково важливою і ми з усією віддачею та запалом займаємось її захистом.

Ми не будемо більше говорити про себе, так як про нас говорять наші справи та наша діяльність – репутація…

Цивiльнi справи

Цивiльнi справи

Особливістю цивільних справ є наявність у складі їх
учасників хоча б одного приватного елемента.

Цивiльнi справи

Не зважаючи на те, що основним напрямком нашої діяльності являється надання правової допомоги у кримінальних справах, однак, для найбільш повного захисту та представництва інтересів наших Клієнтів в Адвокатському об’єднанні «Barristers» працюють адвокати у сфері цивільного права.

Цивільне право покликано регулювати переважну більшість взаємин громадян, юридичних осіб та інших суб’єктів цивільних правовідносин між собою.

Ці відносини виникають, як правило, з волі їхніх учасників, які самі визначають і зміст таких відносин, і навіть особливості їх зміни чи припинення.

Однак, слід констатувати, що не всі громадяни в змозі правильно зясувати зміст окремих положень закону, скласти договір з контрагентом (н-д, оренди, купівлі-продажу, поставки, підряду) так, щоб у майбутньому не виникло негативних правових наслідків при їх зміні/розірванні, вчасно вступити в спадщину, або ж зрозуміти на яку частку при поділі майна має кожен із подружжя.

Варто зазначити, що адвокати нашого об’єднання є фахівцями зі значним стажем роботи та великою кількістю клієнтів не лише у цивільних справах, а й у його підгалузях та напрямках, як-от: Спадкове, Сімейне та Земельне право. Вони також невпинно продовжують підвищувати свій рівень знань у нових та прогресивних сферах , таких як ІТ-право.

Тому, для вирішення цих та інших питань, представництва інтересів у суді, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в приватних установах доцільно залучати компетентного адвоката, якого Ви можете знайти в Адвокатському об’єднанні «Barristers».